İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.04.2021 ALINAN KARARLAR

01.04.2021 ALINAN KARARLAR

06.04.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2020 yılına ait Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince tasvip ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

3. Efeler Belediyesi 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu mecliste okundu.

4. Efeler Belediye Başkanlığı ile Efeler İlçe Tapu Müdürlüğü arasında vatandaş memnuniyetinin sağlanması, işlem yoğunluğunu azaltmak ve iş verimliliğini arttırmak amacıyla bina, arsa ve arazi rayiç değerler verilerinin "Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden paylaşılmasına ilişkin protokol düzenlemesine, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5. Belediyemiz sorumluluk sınırları içinde kalan, mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait belediyemizce kiraya verilen taşınmazlardan, faaliyetleri tamamen durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerleri için 3 (üç) ay süre ile (Aralık 2020, Ocak, Şubat 2021 dönemlerinde) kira bedeli tahakkuklarının iptal edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6. Cumhuriyet Mahallesi 6680 ada 1 – 2 parsel, 6684 ada 1 – 2 parsel, 6686 ada 1 – 5 parsel, 6688 ada 1 parsel ve 6689 ada 1 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 6902 ada 1 parselde Belediyemize ait hissenin değer tespitlerinin yapılarak takas işlemi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7. Aymas galericiler sitesi içerisinde yeteri kadar boş dükkân olmadığından; taleplerin ve yoğunluğun göz önüne alınarak sınırlarımız dâhilinde 1.sanayi sitesi, 2. Sanayi sitesi, 3. Sanayi sitesi içerisinde bulunan dükkânlar ile vatandaşlarımızın hali hazırda işletmekte oldukları mevcut işletmelerinin trafik yoğunluğunu, kaldırım işgalini, yaya ve yürüyüş imkânlarını engellemeyeceği değerlendirilen ve Aydın Valiliği il Emniyet Müdürlüğünün olumlu görüşleri doğrultusunda, düşünülen adreslerin yeni bir galericiler sitesi kuruluncaya kadar işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi ve kurulduktan sonra bu adreslerde verilen mevcut ruhsatların tamamen iptal edilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri Alanı içerisinde mesleki eğitim gören öğrencilerin mesleki yeterliklerini geliştirmek maksadıyla Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 21 Numaralı Meclis kararından muaf tutularak okul bünyesinde Dezenfektan Üretimi, Egzoz Emisyon ve Yıkama Servisinin açılabilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 6363 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için, koşullu konut kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10. İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2063 ada 17,18,19,20 parseller, 2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller ve 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsellerde kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 104,105,278,280,282 parsel nolu sanayi alanında kalan taşınmazlar için koşullu ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12. 11.02.2021 tarihinden önce Resmi İmar Durumu almış ve alınan Resmi İmar Durumunun geçerlilik süresi bitmemiş olan başvuruların da, zemin katı ilave otopark yapılmak üzere noter onaylı sözleşmesi ve taahhüdü bulunan parsellerde zemin katta en fazla 3 cephenin duvar ile kapatılacak şekilde proje ve inşaat yapılması haklarından yararlanması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1 (bir) yıl süre ile mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

İmar  Komisyonu:            Plan ve Bütçe Komisyonu:           Hukuk Komisyonu:                Çevre ve Sağlık Komisyonu:

1-Abidin ARSLAN             1- Ahmet KIZILKAYA                         1- Yılmaz TİLKİ                     1-Gülşen ALTUĞ

2- İbrahim TOKAT             2- Oktay TOROS                              2- Ersun SİNANOĞLU           2-Yüksel MACAROĞLU

3- Turgay AKGÜLLER       3- Münevver GÖKTAŞ                     3-İlhan ADIYAMAN                3-Turgay AKGÜLLER

4- İsmail Hakkı ESER       4- Mustafa TOLAN                           4-Mustafa SABUNCU            4-Mehmet BİÇER

5- Kasım PAYZA               5- Duygu GÖĞDE                            5-Savaş AKÇÖLTEKİN            5-Özgül KIZIL

 

Esnaf ve Pazar Kom.:      Ulaşım ve Tur. Kom.:                  Kültür, San.Sp.ve Eng.Kom.:             Tarım Komisyonu:

1-Altan KEMERCİ             1-İlhan GÜNENDİ                        1-Gülşen ALTUĞ                                    1- Abidin ARSLAN

2-Ahmet KIZILKAYA        2-İbrahim TOKAT                         2-Arzu Akbulut AKSÜNGER                 2- Adnan BOSNALI

3-Ahmet ERTÜRK            3-Semra YÜCEL                         3-Sabri KÜÇÜK                                       3- Ahmet ERTÜRK

4-Abdülkadir OGÜR        4-Abdulhamit Burak AYKUT      4-Mehmet BİÇER                                   4- Neşe MENDERES

5-İsmail Hakkı GÜL         5-Özgül KIZIL                              5-Kasım PAYZA                                      5- İsmail Hakkı GÜL

 

 

14. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan gizli oylama sonunda; Umut Yener KÖSE, Maşallah USLU ve İlhan ADIYAMAN 1 (bir) yıl süre ile Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

15. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonunda Belediye Meclisince ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyesi Memiş DİNÇ Meclis I. Başkan Vekili, Meclis Üyesi İlhan ADIYAMAN Meclis II. Başkan Vekili seçildi.

16. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonunda Belediye Meclisince ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Ahmet Mithat TAŞDAN ve Münevver GÖKTAŞ Asil Katip Üye, Ersun SİNANOĞLU ve Semra YÜCEL Yedek Katip üye seçildi.

17. İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselin kuzey doğu köşesinde yer alan trafo alanın, proje değişikliği sebebiyle engel teşkil ettiğinden, söz konusu trafo alanının 5958 ada 14 parselin kuzey doğu köşesine taşınması amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.