İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.06.2018 ALINAN KARARLAR

01.06.2018 ALINAN KARARLAR

08.06.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2018 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
  2. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. İmamköy Mahallesi 233 parselde kayıtlı 142.82 m2 lik bina ile 24 Parselde kayıtlı bulunan umumi tuvaletin mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 92.000.00 TL artırılması halinde tapuya şerh verilmesi ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş ait olmak üzere 3. şahıslar eli ile de çalıştırılması hususu ile ilgili olarak; I.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı gereğince, kullanım hakkının 20 yıl olarak yeniden belirlenmesi ve Asliye Hukuk Mahkemesinden tekrar bedel talep edilmesi amacıyla dosyanın idareye iade edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Belediyemizin kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında, Efeler İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması, farklı coğrafya ve kültürlerin yerinde görülebilmesi için 2018 yılı Eylül ve Aralık ayları arasında düzenlemesi planlanan; konaklamalı Bursa-Çanakkale, günübirlik Çanakkale, Ankara, Konya ve İl içi tarihi ve kültürel yerlerin gezilip görülmesi amacıyla kültürel gezi organizasyonu hizmet alımı ihalesi yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi Terziler Mahallesi tapunun 1278 parselinde kayıtlı bağımsız bölge niteliği “avlulu kargir ev” olan taşınmazın, köy yerleşik alanı içerisinde kaldığından kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı kanunun 10. maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2063 ada 17,18,19,20 parsel nolu, 2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parsel nolu, 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel nolu yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16,17 parsel nolu yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu yerleşik konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi 135 ada 1 parsel nolu 13.367,41m2 yüzölçümlü, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel sağlık tesisi ve ticaret alanında 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.