İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.07.2019 ALINAN KARARLAR

01.07.2019 ALINAN KARARLAR

04.07.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2019 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısına ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2-Efeler Belediyesi olarak “Tarımsal Üretim Projeleri” kapsamında düzenlenen tarlaların sulanması amacıyla Aydın Ovası Sulama Birliği’ne üye olunmasına, her türlü üyelik işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı M.FatihATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

3-Belediyemiz bütçesinde yer alan ancak yıl içerisindeki harcamalardan dolayı ödeneği yetersiz kalan tertiplere ve belediyemiz bünyesinde yeni kurulan müdürlükler için ek bütçe yapılmasıhususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

4-Gelir Ücret Tarifesinin Yazı İşleri Müdürlüğü bölümündeki;

Notlar kısmının (c) fıkrasındaki; Gazi, Engelli ile Şehit, Gazi ve Engellilerin eş ve çocuklarından mesai saatleri içinde Nikâh Salonunda kıyılacak nikâhlardan bu tarifedeki ücretler alınmaz (Evlenme Cüzdanı bedeli hariç), İbaresinin, c) Gazi, Engelli ile Şehit, Gazi ve Engellilerin eş ve çocuklarından bu tarifedeki ücretler alınmaz. (Evlenme Cüzdanı bedeli hariç) şeklinde yeniden düzenlenmesine ve söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

5-Belediyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesinin görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

6-Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

7-Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

8-İçkili alan bölgelerine ilave edilmesihususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

9-04/01/2018 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı gereğince; Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ve yine bu kararda kabul edilen mahalleye dönüşen beldelerde,“Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında ve benzeri yerlerde” (İzmir-Aydın Otoban Kavşağının doğusunda yer alan 128 Ada, 129 Ada, 130 Ada, 131 Ada, 620 Ada) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatında bulunulması halinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilip verilemeyeceği, önceki zamanlarda açılmış bu tip iş yerlerinin ruhsat devrinin yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar ile Esnaf ve Pazar Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

10-Kardeş kent ilişkilerini geliştirmek amacıyla Ağustos ayı içerisinde, tüm giderlerin kendilerince karşılanması şartıyla Belediye Başkanı ve Meclis üyelerince Srebrenik Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

11-Belediyemizce halkın ihtiyaçlarına sunulmak üzere kreş, etüd merkezi, kadın sığınma evi, yaşlı ve çocuk gündüz bakımevi gibi sosyal, sportif ve kültürel hizmet ve faaliyetlerde kullanılmak üzere taşınmazların kiralanması, kira bedellerinin ve sürelerinin belirlenmesi, kira süresince kira bedeline karşılık taşınmazın varsa eksik imalatların tamamlanarak kullanılabilir hale getirilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve kiralanması ile ilgili gerekli iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a kiralama, kira sözleşmesi ve protokol imzalama hususlarında yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

12-Efeler İlçesi sınırlarında bulunan mezarlık vasfına ait ekli tespit raporunda tür ve sayısı belirtilen antep fıstığı ağaçlarının koruma ve bakımı yapılmak sureti ile ürünlerin belediyemizce değerlendirilmesi için 5 yıl süre ile kiralama ihalesi yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.