İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.08.2018 ALINAN KARARLAR

01.08.2018 ALINAN KARARLAR

07.08.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2018 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Belediyemiz norm kadrolarında boş bulunan TH sınıfına tabi 1 adet 4.derece mühendis kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen 1 sayılı cetvelde tam zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Belediyemiz bütçesinde yer alan ancak yıl içerisindeki harcamalardan dolayı ödeneği yetersiz kalan tertiplere ek bütçe yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. İmamköy Mahallesi 233 parselde kayıtlı 142.82 m2 lik bina ile 234 parselde kayıtlı bulunan umumi tuvaletin mülkiyeti Efeler belediyesinde kalmak üzere 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 20 yıllık kullanım hakkının toplam 144.000.00 TL bedel üzerinden Efebel Personel Hizmetleri İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine sermaye olarak konulmasına ve bu şekilde sermaye artırımı yapılmasına, tapuya şerh verilmesine ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Personel Hizmetleri İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait olmak üzere 3.şahıslar eli ile de çalıştırılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Arabuluculuk Kanununa istinaden belediyemizce kurulan arabuluculuk komisyonuna yedek üye olarak Başkan Yardımcısı Belgin ALPDOĞAN, Muhtarlık İşleri Müdürü Ercan HARMAN ve Hukuk İşleri Müdürü Kenan HIDIROĞLU’nun görevlendirilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Veysi Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı Aydın Valiliği güneyi park alanına Nadide Cihanoğlu/Orhan Cihanoğlu Parkı ismi verilmesi ile Adnan Menderes Mahallesi Orhangazi Caddesinde yeni yapılan parka isim verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Ata Mahallesi 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16 ve 17 parsel nolu taşınmazlar için talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait PIN hatalı alındığından tashih kararı alınması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Işıklı Mahallesi 135 ada 1 parsel numaralı yürürlükte bulunan konut dışı kentsel çalışma alanında yer alan taşınmaz için özel sağlık alanı, ticaret kullanımı ve 1 adet trafo kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Kardeşköy Mahallesi 29 parsel nolu taşınmaz özel eğitim tesis ve otopark alanında kalmakta olup özel eğitim tesis alanı ve otopark alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Orta Mahalle 1340 nolu yapı adası içerisinde yer alan, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında,  kitle nizam koşullu konut adası içerisinde kalan ve yapılaşma koşulu olmayan tescil dışı alana Park kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Umurlu Mahallesi 295 ve 485 nolu bitişik nizam 3 kat ve bitişik nizam 4 kat koşullu konut adalarında, mülkiyet dokusundaki sorunlardan dolayı yapılaşma koşullarının uygulanamaması nedeniyle, ada orta çizgisi, öneri parsel hattı v.b. unsurlarla yapı adalarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. Orta Mahalle 1769 nolu az yoğunluklu gelişme konut alanında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 14. Umurlu Mahallesi 172 nolu bitişik nizam 3 kat,bitişik nizam 4 kat ve bitişik nizam 9 kat koşullu konut alanında yer alan yapı adası için, park kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 15. Dalama Mahallesi 2902 ve 2903 parsel nolu taşınmazlar için 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 16. Kuyulu Mahallesi 239,278 ve 279 adada yürürlükte bulunan az yoğunluklu gelişme konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. Zafer Mahallesi 1930 ada 4 parsel numaralı yürürlükte bulunan orta yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 18. Orta Mahalle 2769 ada 7,35,36,47,65 parsel, 6542 ada 1 parsel, 6547 ada 1,2,3,4 parsel nolu orta yoğunluklu gelişme konut, park ve otopark alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 19. Işıklı Mahallesi 1555 parsel nolu Lojistik Tesis Alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 20. Mülkiyeti belediyemize ait Kızılcaköy Mahallesi, tapunun 1459 parselinde kayıtlı taşınmazın sağlık evi olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.