İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.09.2021 ALINAN KARARLAR

01.09.2021 ALINAN KARARLAR

06.09.2021

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2021 TARİHLİ EYLÜL AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin Mezar Yaptırma Projesi başlıklı 9. Maddesinin c bendindeki “Mezar yaptırma projesini almak için 2001 yılından önce gömülen veya satın alınan boş mezarlarda, Mezar Yaptırma Ruhsat Ücretini ödemek şartıyla cenazenin gömülme tarihinden itibaren betonlu mezarlar için 6 ay, toprak mezarlar için 1 yıl sonra toprak üstü mezar inşasına izin verilir” yerine “mezar yaptırma projesini almak için gömülen veya satın alınan boş mezarlarda mezar yaptırma ruhsat ücreti ödemek şartıyla cenazenin gömülme tarihinden itibaren betonlu mezarlar için 1 ay, toprak mezarlar için 3 ay sonra toprak üstü mezar inşasına izin verilir” olarak içeriğin değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. İlçemiz Ilıcabaşı Mahallesi 323 sokak No:12-12/A-B-C-D adresinin içkili alan bölgesine dâhil edilmesine, İlçemiz içerisinde bulunan Hasan Efendi-Ramazanpaşa Mahallesinde 1905 sokak(Aydın BOYSAN Sokak) ile 1913 Sokak (Münir ÖZKUL sokak) ve Efeler Mahallesi İğde Caddesi No: 60-76 (Dr Serkan KURNAZ Caddesi No:10-26) isimlerinin değişikliğinden herhangi bir sorun yaşanmaması adına sokak isimlerinin yeni hali ile güncellenmesine, İmamköy Mahallesi Köyiçi Sokak No:1/1 adresinin 753 parsel iken tapu kamulaştırma yapıldığı ve ifraz işleminden kaynaklı aynı yer Pınardere Mahallesi Pınardere Sokak No:1/1 904 parsel olduğundan, İmamköy Mahallesi Köy içi Sokak no:1/1 adresinin Pınardere Mahallesi Pınardere Sokak No:1/1 olarak güncellenmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 4. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte mahalli idareler tarafından güncellenen stratejik planlar ilgili meclislerinde bütçeden önce görüşülerek kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Dış İlişkiler Müdürlüğü 2020-2024 yılı Stratejik Planının güncellenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediye Teşkilatı" başlıklı 48'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Belediyemiz Etüd ve Proje Müdürlüğü'nün norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak mevcut bütçesi, demirbaşları ve personeli ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'ne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler Kent Konseyi tarafından hazırlanan "25 Kasım - Kadına Şiddetle Mücadele Günü Projesi" kapsamında, "KADIN" temalı öykü yarışması düzenlenmesi; düzenlenecek yarışmada Kent Konseyi ile Belediyemizin işbirliği yapması planlanmıştır. Bu kapsamda Kent Konseyi ile Belediyemiz arasında işbirliği yapılması; işbirliği yapılması uygun görülürse ekte taslağı sunulan şekilde işbirliği protokolü düzenlenmesi, protokole istinaden yarışmada dereceye gireceklere verilecek ödüllerin, yarışmada jüri olarak görev alacak misafirlerin her türlü ağırlama, konaklama vb. bütün giderlerinin Belediyemizin ilgili bütçe kalemlerinden karşılanması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere, Zemin Tahrip Bedeli, Ruhsat Harcı ve Keşif ve Denetim Bedelinin hesaplanması, ayrıca, ‘Üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 3 yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda, caddelerden 5 katı, sokaklardan ise 3 katı ruhsat bedeli ve zemin tahrip bedeli alınması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında Belediyemizden izin almadan yapılacak altyapı kazı işlemlerinde uygulanmak üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel - tüzel kurum ve kuruluşlar ile 3. şahıslar tarafından ruhsatsız ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 10 katı, sokaklardan 5 katı zemin tahrip ücreti kadar ceza kesilerek işlem tahsis edilmesi, tahrip edilen alanın Belediyemiz ekiplerince eski haline getirilmesi durumunda ayrıca zemin tahrip bedeli kadar bedel tahsisinin değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Devlet Malzeme Ofisinden yol yapım, bakım ve yenileme hizmetlerinde kullanılmak üzere hidrolik ve pnomatik merkezi kumandalı,(lcd) dijital göstergeli kombi sathi kaplama üst ekipmanının satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 10. Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Ford Trucks 4142D markalı çıplak şase kamyon satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 11. Fen İşleri Müdürlüğü olarak ihale yoluyla 8 adet Römork Karavan satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. Efeler İlçesi Yedieylül Mahallesi 6508 ada 1, 4, 5, 6, 7 parsel numaralı Serbest koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için yükseklik belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. İlimiz Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Osman Yozgatlı Mahallesi, Orta Mahalle ve Zafer Mahallesinde uygulama imar planında toplam 6 adet Doğalgaz Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda revizyon uygulama imar planı önerisi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. Efeler Mah. 1408 Sokak no:19 adresinde bulunan spor tesislerine Aydınspor’un eski futbolcusu Mehmet ANBARLI’ nın isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17.  5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) fıkrasında gereğince; yukarıda belirtilen Logonun Efeler Belediyesi Logosu olarak kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

                                                                                                                                   M. Fatih ATAY

                                   Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.