İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.10.2020 ALINAN KARARLAR

01.10.2020 ALINAN KARARLAR

13.10.2020

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 03.09.2020 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Efeler Belediye Başkanlığı arasında Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü yapılmasına ve bu protokolün imzalanması için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 3. 6360 sayılı yasa ile kurulan Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ile Mahalleye dönüşen köyler ve beldelerde açılacak olan işyerlerine; Bölgemizin aşırı sıcak ve güneşli olması ve yağmurdan korunmak amacıyla, zemin katta bulunan dükkânların ve ticarethanelerin ön ve yan cephelerinde yapılmış (ekte ki örnekler v.b.) olan Açılır – Kapanır veya Sabit Tente ve Sundurmaların sökülür takılır olması ve etrafının (Yan ve Ön kısımlarının) açık olması kaydıyla, Kat Maliklerin de muvafakatı alınarak mevcut haliyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilip verilemeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler Belediyesi iştiraki Zeybek Kreş enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin nakdi sermaye artışı talebi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 6. 2021 yılı Performans Programı görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 7. 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 8. 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 ada 22 parsel nolu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 1923 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için koşullu konut alanı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6406 ada 2 parsel nolu Konut Alanında kalan taşınmaz için Sosyal Tesis Alanı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parsel nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanı kullanımı getirilen imar planı değişikliğinin plan notlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.