İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.10.2021 ALINAN KARARLAR

01.10.2021 ALINAN KARARLAR

08.10.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 03.09.2021 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan AH Sınıfına tabi 1 adet 3.Derece Avukat Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık 2021 yılı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı devlet memurları kanununa göre belirtilen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 3. İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine 2021 – 2022 sezonunda dağıtılmak üzere nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 5. 2022 yılı Performans Programı görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 6. 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 7. 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 8. İlimiz Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi 1615 parsel nolu nazım imar planında Kamu Hizmet Alanına (Tarım İl Müdürlüğü) kalan taşınmaz için koşullu Resmi Kurum Alanı (Tarım ve Orman Müdürlüğü) kullanımı getirmesi amaçlı uygulama imar önerisi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6787 ada 1 ve 2 parsel nolu imar planına göre ticaret alanında kalan taşınmazlar ve kitle nizam ticaret alanında kalan taşınmazlar için koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İller Bankası'ndan borçlanma mevzuatı dahilinde Belediyemiz adına nakdi ve gayri nakdi kredi başvurularında bulunmak, bu kredileri kullanmak ve bu kapsamdaki her türlü maktu evrak ve kredi sözleşmelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 11. İlçemiz Kemer Mahallesi Kocatepe Caddesi ile 1837 Sokağın kesiştiği alanda yeni yapılmakta olan parka Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim Parkı isminin verilmesine ve Kemer Mahallesi 6617 ada 1 parsel güneyinde bulunan alanda yeni yapılmakta olan parka Profesör Doktor Aziz Sancar Matematik Parkı isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1807, 1808, 1811, 1812, 1884, 1815, 1818, 1819, 1822, 1823, 1856, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1783, 1876, 5572, 5573, 5576, 5394, 5397 adalarda konut alanında kalan taşınmazlar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                     M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.