İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.11.2018 ALINAN KARARLAR

01.11.2018 ALINAN KARARLAR

07.11.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2018 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2-3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ilçemize bağlı Baltaköy Mahallesinden Halil KAYA,Murat EVİRGEN,Muhammet KARAAYAK,Mehmet KESKİN,Hulusi ÖZER,Arif KARAHASANOĞLU, Sıralılar Mahallesinden İbrahim YAZ,Mustafa DAĞ,Ahmet ÇAVDAR,Mehmet Salih YAZ,Mehmet ALDEMİR,Kazım ÜNAL, Konuklu MahallesindenDurmuş ÖZGEÇER,Arif AYDIN,Bekir ERASLAN,Fevzi AYDIN,Murat COŞKUN ve Kenan ŞAHİN’in bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

3-Kadıköy Mahallesi ve Fatih Mahallesi 1101 Sokakta yeni yapılan, Orta Mahalle Tekstil Bulvarında yeni yapılacak parka isim verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 5-Aydın ili Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1468 ada, 7 parselde bulunan belediye hissesinin Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okul yapılması amaçlı tahsis edilip, edilmeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Efeler İlçesi, Ata Mahallesi 2066 ve 2067 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1930 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Efeler İlçesi, Orta (Ata) Mahallesi, 18 L3 pafta Aksaray Caddesi üzerinde park alanında trafo binası yeri kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9-Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 17K4 pafta Telsiz Tepe Caddesi üzerinde, park alanında trafo binası yeri kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10- Işıklı Mahallesi, 128 ada 2 ve 5 parsel, 130 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Efeler İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 101 ada 37 parsel numaralı taşınmaz için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769, 6542 ve 6547 adalarda kayıtlı taşınmazlar için Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 221 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2018 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan söz konusu imar planı değişikliğine yasal süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi

13- Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, UİP-11805 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve sanayi alanındaki yapılaşma koşullarının, ihtiyaç doğrultusunda iyileştirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14- Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi UİP-11802 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında refüj alanında trafo bina yeri yapılması amaçlı UİP-11802,6 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

15-Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi UİP-11805 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, UİP-11805,19 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16-Aydın İli, Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapuda 580 ada 1 parselde kayıtlı 1024,13m2 yüzölçümlü 200/1024 paylı 1 nolu bağımsız bölümde bulunan belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

17-Aydın İli, Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 2763 ada 20 parselde kayıtlı 252,10m2 yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

18-Aydın İli Efeler İlçesi IlıcabaşıMahallesi riskli alan sınırı içerisinde mülkiyeti bulunan belediyemize ait taşınmazlar ve bu taşınmazların dönüşüm kabullerine istinaden dağıtımdan alacakları metrekare bilgilerine dair listenin incelenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

19-Efeler İlçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine para yardımı yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.