İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.11.2021 ALINAN KARARLAR

01.11.2021 ALINAN KARARLAR

05.11.2021

    BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunda görev yapmak üzere; Neşe MENDERES’ in üye olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Dış İlişkiler Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanan T.C. Efeler Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8'inci maddesinde; “Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4. dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur." denilmektedir. Bu bakımdan, Harcırah Kanunu’nun anılan maddesi uyarınca üzerlerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırahın tespit edilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası gereğince, Belediyemize ait Pınarbaşı mevkiinde bulunan Tırmanma Duvarında, 26-27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Efeler Cup Spor Tırmanışı Yarışması Türkiye Şampiyonası yapılması, dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesi, söz konusu ödülün Belediye Bütçesinden ödenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 8. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına “Küçük Sanayi Alanlarında (KOBİ), imar parseli sınırları içerisinde tamamen toprak altında kalmak kaydıyla otopark düzenlenebilir” plan notunun getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş, Cumhuriyet,  Ata, Orta ve Tepecik Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 6359 ada 1 ve 2 parsel nolu konut alanında kalan taşınmazlar için Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 8 ve 9 parsel nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, (3 Kat) koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 14/A maddesine istinaden yapılacak iş ve eylemlerde cezai yaptırımlar ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi AYKOME Kuruluş Görev Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 639 ada 68 ve 69 parsel nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre 24 metre genişliğinde taşıt yolu ve park alanında yer alan taşınmaz için uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.