İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.11.2022 ALINAN KARARLAR

01.11.2022 ALINAN KARARLAR

04.11.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2022 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi 2371 Sokak'ta bulunan alanda yeni yapılmakta olan parka İlhami ORTEKİN Parkı isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9’ uncu ve 11’ inci maddeleri gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan, sınıf ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde ve yol yapım çalışmaları kapsamında, mücavir alan sınırları dışında ve ilimize bağlı ilçeler bazında kombi aracıyla sathi kaplama ile yol düzenlemesi yapılması yönündeki birim maliyetlerin gelir ücret tarifelerine eklenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 2022 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesine ekleme yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Belediye hizmetlerinde ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü taşınmazı satın almak ve protokol imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 7. Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliği programı kapsamında Belediyemiz ve kardeş Belediyemiz olan Güzelyurt Belediyesi ile hazırlamış olduğumuz “Efeler’ den Güzelyurt’ a Uzanan Enginar’ın Yolculuğu” adlı projemizi yerinde incelemek ve gerekli kontrolleri yapmak amacıyla Belediyemiz meclis üyeleri ve Belediyemiz çalışanlarından oluşan bir heyetin Kıbrıs Güzelyurt’ a gitmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Efeler Belediyesi olarak sağlık sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere 1 adet Ambulans kiralanmasına ya da satın alınmasına ve bu hususta gerekli sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6020 ada 9 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanında kalan taşınmaz için, yapılaşma koşullu İlk Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1963 ada 2 ve 3 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Eğitim Alanı ve Sosyal Tesis Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için, yapılanma koşullu Halk Eğitim Merkezi ve yapılanma koşullu Sosyal Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi, Bahçearası Mevkii, tapunun 279 ada, 24 parsel numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2022 tarih ve 118 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Özel Sosyal Tesis Alanında, Mülga Dalama Belediyesince onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılanma koşullarına sahip konut adası içerisinde yer alan taşınmaz için yapı yaklaşma mesafesi her taraftan 5 metre yapılanma şartı ve Özel Sosyal Tesis Alanı (Engelli Bakım Merkezi) fonksiyonu belirlenmiş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, eğitim alanı, ibadet alanı, park, yeşil alan, otopark alanı içerisinde, yürürlükte olan UİP 2131 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre,  yan bahçe mesafesi 3 metre olan konut alanı, Yençok:9.00 m kitle nizam konut alanı, Yençok:4.50 m ticaret alanı, ortaöğretim okul alanı, cami alanı, park alanı, otopark alanı içerisinde kalmakta olan taşınmazlar için, Yençok:6.50 m. (1 Kat) blok nizam yapılanma şartlı konut alanı, E:2.00 Yençok:25.50m. yapılanma koşullu ilkokul alanı, E:2.00 Yençok:25.50m. yapılanma koşullu ortaokul alanı, E:2.00 Yençok: serbest yapılanma koşullu ibadet alanı, park, otopark, regülatör alanı kullanımı getirilmesi amaçlı Teklif PİN numarası- 09297088 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin uygun olduğu, Yençok:8.50 m. (2 Kat) blok nizam yapılanma şartı olan konut alanın ise Yençok:6.50 m. (1 Kat) blok nizam yapılanma şartlı konut alanı, Emsal 1.27 Yençok:42.00 m yapılanma şartı olan konut alanın ise Emsal 1.27 Yençok:36.50 m olacak şekilde tadilen onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.