İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.01.2018 ALINAN KARARLAR

02.01.2018 ALINAN KARARLAR

09.01.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına, Meclis Tatil Kararının alınmamasına oturuma katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda kullanılan 36 oydan;  30 oy alan İsmail TÜRKBAY, 30 oy alan Fikri AYDIN, 30 oy alan Sıdıka FAHLİOĞULLARI, 30 oy alan Rıza POSACI ve 30 oy alan Mustafa TOLAN’ın Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

4.Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu Maddesinin 3.fıkrasına göre çalışan ve çalışması devam etmekte olan 1 adet 1.Derece Arkeolog, 2 adet 1.Derece Avukat, 1 adet 3.Derece Eğitmen, 4 adet 1.Derece Mimar, 2 adet 2.Derece Mimar, 1 adet 5.Derece Mimar, 1 adet 6.Derece Mimar,10 adet 1.Derece Mühendis, 3 adet 2.Derece Mühendis, 1 adet 5.Derece Mühendis, 4 adet 6.Derece Mühendis, 1 adet 1.Derece Tekniker, 1 adet 2.Derece Tekniker, 3 adet 5.Derece Tekniker, 3 adet 7.Derece Tekniker, 2 adet 5.Derece Teknisyen, 1 adet 8.Derece Biolog, 1 adet 3.Derece Eğitmen ve 1 adet 5.Derece Avukat kadrolarına 01.01.2018 -31.12.2018 tarihleri arasında ilgili personellere aylık olarak tam zamanlı sözleşmeli personeller için ödenecek ücretlerin 2018 yılında göreve başladıkları tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Belediyemizde Zincirleme Hizmet Akitleri ile çalışmakta iken “5620 Sayılı Kamuda Geçici İş pozisyonlarında çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili Kanunun Geçici 1.maddesinin 2.fıkrasına göre”  Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 1 Adet Geçici İşçinin aynı kanun gereğince, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 12 ay süre ile çalışmasına, hazırlanan Vize Cetvellerinin vize edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

  1. 06/07/2017 tarih ve 178 sayılı kararına Expertiz, Oto Ses Sitemleri Satış ve Montaj, Mobilya Döşeme Atölyesinin ilave edilmesi ve beldeleri de kapsaması, vatandaşlarımızın mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilmemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip işyerlerinin ruhsat devri yapılmaması hususunun görüşülmek üzere Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.arabuluculuk görüşmelerinde belediyemizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonuna Başkan Yardımcısı Ali Seydi KOCA, Mali Hizmetler Müdürü Sultan Dilek CESUR ve Avukat Deniz GÜLTEKİNOĞLU KARADEMİR’in görevlendirilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.İlimiz Efeler ilçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye spor kulüplerinden Dalama Sporun ihtiyacı olması nedeni ile Nakti yardımı yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye Spor kulübünün Amatör olarak akademi lig ve yerel liglerde mücadele eden Altyapı Ul4-Ul5-Ul6-Ul7-Ul8-Ul9 Takımları için nakdi yardım yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneğinin 6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Adnan Menderes Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenleyeceği, 2. Ulusal ELO Satranç Turnuvasında dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması ve belediyemiz sınırları içerisinde söz konusu tesis kurulacak büyüklükte ve özellikte bir yer bulunmaması nedeniyle, ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin bu alanda lisanslı firmalara ihale yoluyla bedel alınarak yaptırılması amacıyla imtiyaz devrinin yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Aydın İli, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapuda 1633 parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 745,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an kursu yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre tahsis yapılıp yapılamayacağı, tahsis yapılacak ise tahsis süresinin belirlenmesi ve söz konusu taşınmazla ilgili yapılacak olan tahsis protokolünü imzalamak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunun görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hususunun görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2283 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 268 sayılı kararında kat yüksekliği sehven hatalı yazıldığından kat yüksekliğinin Yençok:24.00m(8kat) olarak tashihi hususunun görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16.Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın namı Efeler olarak geçmekte olup, üniformalarında da Efeler arması olmasından dolayı, Taburlarının önünde bulunan Efeler yazısının yanına konulmak üzere, kurumumuzdan Efeler Büstü istemektedirler. Söz konusu Aydın'ımızın ve Efelerimizin sembolü olan Efeler Büstünün yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

                Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.