İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.01.2019 ALINAN KARARLAR

02.01.2019 ALINAN KARARLAR

04.01.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2019 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, belediye meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına, meclis tatil kararının alınmamasına oturuma katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda; İsmail TÜRKBAY, Fikri AYDIN, Sıdıka FAHLİOĞULLARI, Mehmet KIVANÇ ve Nail ÇELİK’in Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

4-Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2018 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu Maddesinin 3.fıkrasına göre çalışan ve çalışmaya devam etmekte olan 2 adet 1.Derece Avukat, 2 adet 3.Derece Eğitmen, 10 adet 1.Derece Mühendis, 3 adet 2.Derece Mühendis, 1 adet 5.Derece Mühendis, 4 adet 6.Derece Mühendis, 3 adet 1.Derece Mimar, 2 adet 2.Derece Mimar, 1 adet 5.Derece Mimar, 1 adet 6.Derece Mimar,1 adet 1.Derece Arkeolog, 1 adet 1.Derece Tekniker, 1 adet 2.Derece Tekniker, 3 adet 5.Derece Tekniker,  3 adet 7.Derece Tekniker, 1 adet 5.Derece Teknisyen ve 1 adet 8.Derece Biologun tam zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında ilgili personellere ödenecek ücretlerin 2019 yılında Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Belediyemizde Zincirleme Hizmet Akitleri ile çalışmakta iken “5620 Sayılı Kamuda Geçici İş pozisyonlarında çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili Kanunun Geçici 1.maddesinin 2.fıkrasına göre”  Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 1 Adet Geçici İşçinin aynı kanun gereğince, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 12 ay süre ile çalışmasına, hazırlanan Vize Cetvellerinin vize edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6-22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ve III SAYILI DOLU MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7-Belediyemiz,Aydın Lisesi Mezunları Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliğince 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Aydın Lisesi Kapalı Spor Salonunda ortaklaşa düzenleyeceği, 3. Ulusal ELO Satranç Turnuvasına 14 yaş altı, 10 yaş altı, 8 yaş ve 7 yaş sporcuların katılacağı Satranç turnuvası için 5 kategoride 18 sporcuya 1 adet yarım altın, 6 adet çeyrek altın, 8 adet gram altın, 3 adet satranç saati, 15 kupa ve 25 madalya satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.