İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.05.2023 ALINAN KARARLAR

02.05.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2023 TARİHLİ MAYIS AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci Maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait (II) Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği düzenlenen 2022 yılı Taşınır Yönetim Dönemi ve Kesin Hesabı Cetvellerinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Stratejik plan ve performans programına uygun olarak müdürlüklerin yetersiz kalan ödenekleri için hazırlanan 2023-2024-2025 yılları Ek Taslak bütçesinin incelenmesi ve onaylanması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Belediyemizce Cumhuriyetin 100’üncü yılı kapsamında Anıt Heykel yaptırılmasına, bu konuda Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesine ve Anıt Heykel yapım işi ücretlendirmesinin tekrar Belediye Meclisince görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Belediyemizin ihtiyacına binaen 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesine istinaden Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kurulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12, 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 parseller için yapılan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ve 262 parseller için yapılan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6892 ada 1, 2 parseller, 6893 ada 2 parsel ve 6894 ada 1, 2, 3, 4 parsel sayılı taşınmazların kitle nizam konut alanlarında bulunan taşınmazlar için 6892 ada 1 ve 2 parseller için konut alanı, 6893 ada 2 parsel konut alanı, 6894 ada 1, 2, 3, 4 parseller için Konut alanı kullanımları getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.