İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.07.2018 ALINAN KARARLAR

02.07.2018 ALINAN KARARLAR

07.08.2018

     BELEDİYE MECLİSİNİN 02.07.2018 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  
 2. Mezarlıklar yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15. Maddesi kapsamında işyerlerinden alınan yıllık ilan ve reklam vergilerinin çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 5. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gerçekleştireceği işlerde kullanılmak üzere ihtiyacı olan ödenek miktarının Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bütçesinden aktarılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 6. İmamköy Mahallesi 233 parselde kayıtlı 142.82 M2 lik bina ile 234 parselde bulunan umumi tuvaletin mülkiyeti Efeler belediyesinde kalmak üzere 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen toplam 144.000.00 TL bedel üzerinden Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic.  A.Ş’ne sermaye olarak konulmasına ve bu şekilde sermayesinin artırılmasına tapuya şerh verilmesi ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic.  A.Ş ait olmak üzere 3 üncü şahıslar eli ile de çalıştırılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Aydın Efe Spor Basketbol Kulübünün 2018-2019 sezonunda yer alacağı Türkiye Barketbol 2. Liginde layıkı ile temsil edilebilmesi için 100.000,00 TL nakti yardım yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 8. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ve III SAYILI DOLU MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 9. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parsel numaralı 13.367,41 m⊃2; yüzölçümlü, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018 tarih 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel sağlık tesisi ve ticaret alanında; yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında özel sağlık tesisi ve ticaret alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 10. Kuyulu Mahallesi 239 ada 6,7,8,9,10 parseller, 278 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel nolu ve 279 ada 1 parsel nolu yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Meşrutiyet Mahallesi 1290 ada 37 parsel nolu yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında bir kısmı orta bir kısmı yüksek yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Güzelhisar Mahallesi 2267 ada 5 parsel nolu 3.639,54 m2 alan büyüklüğündeki taşınmaz yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında bir A+LPG alanında 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. İlçemizin imar açısından olumlu sonuçları baz alınarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.