İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.01.2022 ALINAN KARARLAR

03.01.2022 ALINAN KARARLAR

10.01.2022

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 03.12.2021 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda; Altan KEMERCİ, Ersun SİNANOĞLU, Ahmet ERTÜRK, Mustafa SABUNCU ve İsmail Hakkı GÜL’ün Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, belediye meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına ve meclis tatil kararının alınmamasına oturuma katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler Belediyesi iştiraki Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirket sermayesinin artışı talebi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. Maddesinde belirtilen Çevre Temizlik Vergisi uygulamasına esas bina gruplarında yer alan grup ve derecelere göre belirlenen katı atık ücretleri hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 7. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere zemin tahrip bedeli hesabına esas, altyapı tetkik ve denetim ücreti (keşif ve denetim bedeli) olarak gelir ücret tarife cetvelinin güncellenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10’ uncu maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan kadro ihdasına ait (I) SAYILI MEMUR KADRO İHDASI Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3. fıkrasına göre Mahkeme Kararına istinaden çalıştırılacak olan personele 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Norm Kadrolarında boş bulunan SH Sınıfına tabi 1 adet 8.Derece Biyolog Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3.fıkrası gereğince sözleşmeli personele 2021 yılında aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Belediyemizin çeşitli birimlerinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3. fıkrasına göre 2021 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2022 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2022 yılında ihtiyaç duyulması halinde ilk defa istihdam edilecek olan Tam Zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında ilgili personellere ödenecek ücretlerin 2022 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan net ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı Sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Belediyemizde Zincirleme Hizmet Akitleri ile çalışmakta iken 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş pozisyonlarında çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili Kanunun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 1 Adet Geçici İşçinin aynı kanun gereğince, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğin 24. maddesi gereğince 12 ay süre ile çalıştırılmasına, hazırlanan Vize Cetvelinin onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı Efeler Parkı içi 2596 Ada 1 Parseldeki bodrum katı olmak üzere zemin katta bulunan ticari işletme, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Manolya Parkı 2094 Ada 2 Parselin kuzey cephesinde bulunan ticari işletme ve Umurlu Mahallesi Denizli Karayolu üzeri Mustafa Kemal Yılmaz Parkı içi 476 Ada 10 Parseldeki Halı Saha ve Müştemilatından oluşan taşınmazların, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 448.700,00-TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 13. Meşrutiyet Mahallesi 2378 Ada 1 Parselde bulunan taşınmazın, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 10 (On) yıllık 293.332,00-TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 14. Zafer Mahallesi 95 Ada 9 Parselde 15.611 m2 alan içerindeki çay bahçesi ve kafeterya ile 1 ve 2 nolu büfe, Zafer Mahallesi 95 ada 24 parsel içindeki 2.651 m2 alan içerisindeki fitnes spor alanı ve taşınmaz, Zafer mahallesi 818 Ada 1 parselde 4.200 m2 büfe ve Kurtuluş Mahallesi 2323 Ada 1 parselde 211,80 m2 kafeterya ve önündeki alandan oluşan taşınmazların, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 5 (Beş) yıllık 149.178,00-TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 15. Çeştepe Mahallesi 836 Parselde bulunan Halı Saha ve İdari Bina (soyunma odası, duş, wc, kafeterya) oluşan taşınmazların, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 5 (Beş) yıllık 61.122,60-TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 16. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda; Efeler Belediyesi Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 232 sayılı kararı ile alınan otoparkların 6 grup olarak belirlenmesini içeren meclis kararı; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 431 sayılı kararı ile 5 grup olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildiğinden; Otopark bedellerinin belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 473 ada 1 ve 2 parsel nolu uygulama imar planında Bitişik Nizam 9 Kat yapılaşma koşullu Konut + Ticaret alanında kalan taşınmaz için yapılaşma koşullu Aile Sağlığı Merkezi kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 18. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 822 ada 19 parsel nolu nazım imar planı değişikliğine göre Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret Alanında, (PTT Başmüdürlüğü) alanında kalan taşınmaz için, Resmi Kurum Alanı ve Trafo Alanı, koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 19. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 145, 146, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

              M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.