İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.02.2020 ALINAN KARARLAR

03.02.2020 ALINAN KARARLAR

10.02.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısına ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. - Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesinin;

Notlar Kısmına; e-“İlçemizden THY ile yapılacak yurt içi cenaze nakli ücretsizdir” ibaresinin yanına (Cenaze yakını iki kişi refakatçi dahil) olarak ilave edilmesine,

- Zabıta Müdürlüğü’nün Pazar Yerleri Gelir Ücret Tarifesi başlıklı kısmında yer alan ücretlerin 2020 yılında uygulanması istenilen rakamlar arttırılarak ekte sunulan değişikliklerin yapılmasına,

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesinin ekte sunulan değişikliklerin yapılarak güncellenmesine, söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince; Belediyemizin çeşitli yatırımları ve cari ödemelerinde kullanılmak üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan kısmının tamamı kadar iç borçlanma yapılabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınmasına, akabinde iç borçlanmaya gidilebilmesi için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 2. Yozgat İli Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Belediyesi ile ekonomik, kültürel ve turistik açıdan iletişim kurmak, kurulacak iletişim aracılığıyla ilçemiz adına kazanımlar sağlamak üzere “kardeş kent” ilişkisinin kurulmasına, “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 3. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Zabıta Müdürlüğü Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Esnaf ve Pazar Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Belediyemizin çeşitli iş ve eylemlerinde kullanılmak üzere ikinci el Çekici ile Otobüs satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 6. Efeler Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkımızın hizmetinde kullanılmak üzere İstanbul Trafik Vakfından ikinci el 1 adet Hasta Nakil Ambulansı satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi gereğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde "Toplumda Cinsiyet Eşitliği" konulu müzikli söyleşinin Türk Kadınlar Birliği Derneği ile Belediyemiz paydaşlığında gerçekleştirilmesi ve bütçeden 10.000,00TL’na kadar nakti ödeneğin Türk Kadınlar Birliği Demeği Aydın Şube Başkanı Yıldız SARAY'a verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. İlimiz, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 2195 ada 1 parsel nolu, ticaret alanında kalan taşınmaz için trafo kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliğihususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 9. İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 249 ada 1 parsel nolu, konut alanında kalan taşınmaz için trafo kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 10. İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 134 ada 4 parsel nolu ticaret alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 11. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1660 ada 4 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 12. İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2299 ada 5 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildiİ
 13. İlimiz, Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parsel nolu sağlık tesisi alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 14. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel nolu, ticaret alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliğihususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 15. İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 188 ada nolu, konut alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliğihususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

           M.Fatih ATAY

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.