İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.02.2022 ALINAN KARARLAR

03.02.2022 ALINAN KARARLAR

07.02.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2022TARİHLİ ŞUBAT AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Belediyemiz Zabıta personeline 2021 yılı için ödenmekte olan 594,00 TL tutarındaki aylık maktu fazla çalışma ücretinin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveline göre 667,00 TL’ye yükseltilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. 05.01.2022 Ocak Ayı Belediye Meclisinde alınan ve Engellilik Derecesi @ ve üzeri olan vatandaşlarımıza Katı Atık ücretinin P indirimli olarak uygulanması yönündeki kararın; Engellilik derecesi P ve üzeri olan vatandaşlarımızın kendi adına olan mesken abonelerinden bir adedine ilişkin Katı Atık ücretlerinin P indirimli olarak uygulanması yönünde değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4.  

SATIŞI PLANLANAN TAŞINMAZ LİSTESİ

S.NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

MEVKİİ

HİSSE

NİTELİK

1

AYDIN

EFELER

ALATEPE

120

1

35,74

KÖYİÇİ

TAM

AVLULU KARGİR ODA

2

AYDIN

EFELER

DANİŞMENT

 

264

358,00

KÖYİÇİ

TAM

ARSA

3

AYDIN

EFELER

GÖDRENLİ

 

1259

114,00

KÖYİÇİ

TAM

KÖY MİSAFİR HANESİ

4

AYDIN

EFELER

MESUTLU

 

876

1.463,00

 

TAM

TARLA

5

AYDIN

EFELER

MESUTLU

 

932

965,27

 

TAM

ARSA

6

AYDIN

EFELER

ŞAHNALI

 

1728

1.328,00

KÖYİÇİ

TAM

ARSA

7

AYDIN

EFELER

ŞAHNALI

 

1326

1.096,00

KÖMÜR OCAĞI

TAM

ZEYTİNLİK

8

AYDIN

EFELER

ŞAHNALI

 

1427

196,00

KÖYİÇİ

TAM

ARSA

9

AYDIN

EFELER

TEPEKÖY

143

1

1.666,03

YUKARI MAHALLE

TAM

ARSA

Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan yukarıdaki listedeki taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 1. Efeler İlçesi Yeniköy Mahallesi 103 ada 2 ve 6 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.03.2021 tarih 83 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre enerji depolama alanında, kalan taşınmazlar için, emsal E=0.15 Yençok:9.50 metre yapılaşma koşullu trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin üst ölçekli plan ile uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 19 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:3.00 Yençok:12.00m (3 Kat) koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için, E:3.00 Yençok:12.00m koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı TEKLİF-09643651 UİP- 09445941 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği üst ölçekli plan ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 624 ada 127, 183, 187 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret-Konut Alanında (TİCK), yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 187 parsel numaralı taşınmaz kitle nizam h=12 metre ticaret alanında, 127 ve 185 numaralı taşınmazlar ise kitle nizam h=12 konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS 0.50/1.46  Yençok: 4 kat yapılanma koşullu, bahçe mesafeleri parselin doğusundan 3 metre diğer yerlerden 5 metre olan  Ticaret-Konut Alanı (TİCK) kullanımı getirilmesi amaçlı TEKLİF-09173034  UİP-09170634 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 440 ada 29 parsel nolu, yürürlükte bulunan UİP-10251 PIN işlem 1/1000 uygulama imar planında Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanında yer alan taşınmaz için, ölçüleri verilmiş kitle/blok nizam Yençok:9.50 metre yapılaşma koşullu Anaokulu Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı ve kamu yararı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler ilçesi, Efeler Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin ilk etapta emlak vergisine esas arsa rayiç bedelleri göz önünde bulundurularak ve 5216 sayılı Büyükşehir ve 6360 sayılı kanuna göre köy ve beldelerden mahalleye dönüşen yerlerde göz önünde tutularak 5 gruba ayrılması; Buna göre emlak beyan değerleri;
 • 0-60 tl arası  5.grup olarak tarifedeki bedelin `’ı,
 • 61-200 tl arası 4.grup olarak tarifedeki bedelin p’ı,
 • 201-500 tl arası 3.grup olarak tarifedeki bedelin ?’i,
 • 501-1000 tl arası 2.grup olarak tarifedeki bedelin ?’ı,
 • 1001 tl üzeri 1.Grup olarak tarifedeki bedelin 0’ünün, alınmasını uygun bulunmuştur.

Açık Otopark alanlarında ve yeraltı otopark alanlarında birim otopark arsa payı hesap edilirken emsal 1.00 olarak alınacaktır.

Otopark alanın ve otopark grubunun değerlendirileceği parsellerin 2 veya daha fazla yola cephesi olması durumunda, emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli en yüksek olan yola göre yapılmasının uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

10. Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 168, 169, 171 ve 184 numaralı imar adaları boyunca, UİP-11805 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

     11. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4(k) Maddesinde göre Uygulama İmar Planlarının nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanması gerektiğinden Aydın Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2022 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis kararı ile uyarlılık göstermesi gerekçesi ile Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 85 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan söz konusu Serçeköy Mahallesi, 242 parsel nolu taşınmaz için özel eğitim alan kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-30832 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planın iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.