İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.03.2021 ALINAN KARARLAR

03.03.2021 ALINAN KARARLAR

04.03.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2021 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2-Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan değişiklik teklifinin komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne ve bu şekilde 2021 Yılı Gelir Ücret Tarifesinin değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-İmar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde Mehmet Fatih Çayılı, Coşkun Oba, Hülya Şenbaş, Özgen Balıkçı, Şükrü Kırkan, Türkan Kalyoncuoğlu, Arif Orçun Şeker, Cemil İşler, Osman Can, Sıla Bölükbaş, Gökhan Cesur, Pınar Karakoz, Rahmi Dolunay, Suna Bilgin Bayrak, Ali Sait Çingiroğlu, Nedim Gültekin, Ender Tokmak, Ahmet Şenses, Mehmet Çingiroğlu, Enis Çetindere, Uğur Dağ, Zekai Öztürk, Hatice Gültekin, Ali Aparı adlı vatandaşlardan gelen itiraz dilekçeleri incelenmiş olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin (b) ve (c) bendine göre değerlendirildiğinde, itiraza konu olan park alanının etki alanı içerisinde başka bir eşdeğer alana kaydırıldığı ve 6. maddesinin (2) bendine göre değerlendirildiğinde fonksiyon değişikliklerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapıldığı ve yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli imar planına (Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.11.2020 tarih ve 276 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliği) uyarlılık gösterdiği, gerekçesi ile söz konusu imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

4-Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 6223 ada 7 parsel nolu taşınmazda yapılan TEKLİF-09132970 ve UİP- 09873088 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiyle, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesine eklenen “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” İbaresi doğrultusunda yapıldığı ve kanun maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.