İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.03.2022 ALINAN KARARLAR

03.03.2022 ALINAN KARARLAR

03.03.2022

     BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2022 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Zabıta Müdürlüğünün 2022 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret tarifesine eklenmek üzere;
    08/12/2021 tarih 1374 sayılı Encümen kararı ile İlçemiz Fatih Kapalı Pazar yerinde 11,2 m2; (Peynir-Tavuk) satış tezgahları oluşturulmuş olup, 5 Yıllık (60 ay) Tahsis Ücreti olarak;
    Fatih Kapalı Pazar Yeri (1. Sınıf 11 m2 veya 11,2 m2) : 2.832,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlimiz, Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi 102 ada 25 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.02.2019 tarih 52 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre sosyal tesis alanında, yürürlükte bulunan UİP-2133 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:2.00 Yençok: 28.00m (8 Kat) koşullu Yurt Alanında yer alan taşınmaz için, parselin kuzeybatısında yapı yaklaşma sınırı içerisinde Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı TEKLİF-09500280 UİP-09052044 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin üst ölçekli plan ile uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı olduğu uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 168, 169, 171 ve 184 numaralı imar adaları boyunca, UİP-11805 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı TEKLİF- 09079797 UİP-09682878 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kamu yararı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlimiz,  Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2302 ada 1 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında; UİP-2130 PIN işlem nolu yürülükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00m, 12*32m boyutlarında 2 adet kitle nizam konut alanında kalan taşınmaz için; Emsal: 1.23 Yençok:24.50m konut alanının yeniden düzenlenmesi amaçlı TEKLİF- 09569288 UİP-09439279 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin güney kısmındaki yapı yaklaşma mesafesi 12 metre olacak şekilde tadilinin onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.