İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.03.2023 ALINAN KARARLAR

03.03.2023 ALINAN KARARLAR

 06.03.2023

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2023 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.03.2023 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. 6360 sayılı yasa ile köy statüsünden mahalleye dönüştürülen Kırsal Mahalleler için uygulanacak olan, 2464 sayılı kanunun geçici 44. maddesi gereğince; konutlar ve işyerleri için alınacak olan çevre temizlik vergisi ve katı atık ücretlerinin; 2023 yılında Kırsal mahallelerdeki işyerlerinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Çevre Temizlik Vergisi 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. grup, 5. grup, 6. grup ve 7. grubun 5. derecesinden uygulanmasına; Kırsal mahallelerde bulunan düğün salonlarından alınacak olan katı atık ücreti ilgili grubun 2 alt grubunun 3. derecesindeki tarifeye göre uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 2022-2023 sezonunda dağıtılmak üzere 900.000,00 (dokuzyüzbin) TL nakdi yardım yapılmasına ve bu amaçla Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. İlçemiz sınırları içerisinde, yapıların yapılması aşamasında ve yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, kanun ve yönetmelik hükümleri dışında Efeler İlçemizin zemin durumu da göz önüne alınarak; Statik hesaplarda kullanılan beton sınıfının Bodrum kat hariç 8 kat’ a kadar olan yapılarda C 30, 8 kat ve üzeri yapılarda C 35 ve üzeri olarak belirlenmesine, Yapıların temel sisteminin radye temel olarak belirlenmesi ve en az 40 cm. kalınlığında yapılmasına, Dolgu zemine oturan binalarda dolgu kalitesinin belirlenmesi için gerekli tüm deneylerin yapılması ve raporlarının belediyeye sunulmasına, Efeler ilçemizde yapılacak tüm binalarda Bina Önem Katsayısının 1.5 olarak alınmasına, Taşıyıcı sistemde minimum düşey taşıyıcı eleman alanının ilgili formülle ( ∑250*Aw+ ∑70*Ac ≥ 0,75*0,70*W*Ai) irdelenmesi, çıkan hesabın altında kalınması halinde perde beton yapılması ve sayısının arttırılmasına, Parapet ve kalkan duvarlarının betonarme olmayan malzemelerle yapılması halinde düşey ve yatay hatıllarla desteklenmesine, Zemin ve Temel Etüt Raporları, raporlar için gerekli tüm arazi çalışmaları, Zemin ve Temel Etüt Raporlarında belirlenen zemin iyileştirme çalışmaları ve bu çalışmalar sırasında ve sonrasında yapılacak kontroller için Yapı Denetim firmaları, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Belediye iş birliği ile işlemlerin yürütülmesine, Zemin ve Temel Etüt raporlarında belirlenen zemin iyileştirme çalışmalarının Yapı denetim atamasına müteakip Belediyeden izin yazısı alınmasına, izin yazısı alınmadan çalışmalara başlanmamasına, zemin iyileştirme kontrolleri tamamlanmadan yapı ruhsatı talebinde bulunulmamasına, Taşıcı sistemlerin içerisinden ve taşıyıcı sisteme zarar verecek şekilde elektrik ve sıhhi tesisat hatlarının geçirilmemesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Efeler İlçesi; Meşrutiyet Mahallesi 2148,6380,6381 adalar; 12.01.2023 tarih 08 sayı ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına orta yoğunluklu meskun konut alanında, trafo, otopark alanında ve sosyal tesis alanında kararı getirilen taşınmaz için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanında ve yolda bulunan taşınmaz için, E:3.09, Yençok:27.50 m. (9 kat) konut alanı, E:1.20 ve Yençok:9.50 m. kreş alanı, otopark, trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, üst ölçekli planla uyumlu olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.