İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.08.2016 ALINAN MECLİS KARARLARI

03.08.2016 ALINAN MECLİS KARARLARI

08.08.2016

       

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.08.2016 TARİHLİ AĞUSTOS AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.Osman Yozgatlı Mahallesi, 17L1 pafta, 6173 ada 3,13 ve 15 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Güzelhisar Mahallesi, 18L4 pafta, 1115 ada 42 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  Emsale dahil inşaat alanında artış olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına neden olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2268 ada 2 parsel ve 2269 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Çeştepe Mahallesi, M19.B17.C pafta, 109 ada 3 parsel ve 111 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Kuyulu Mahallesi, M19B.16B2 (18I2) pafta, 267 ada 1 parsel ve 268 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Kurtuluş Mahallesi, 18K2 pafta, Çine Bulvarı üzeri park alanında  talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) ve 26(2) maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, teknik altyapıyı destekleyici olduğu, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 18J2 pafta, 1525.Sokak üzeri,  park alanında talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) ve 26(2) maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, teknik altyapıyı destekleyici olduğu, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Orta Mahalle, 18M2 pafta, 2794 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Cumhuriyet Mahallesi, 18K1 pafta, 1475 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Ovaeymir Mahallesi, M19B17C2A pafta, 1356 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Kemer Mahallesi, 20J3 pafta, 1845 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmeliklerinden; Bilgi İşlem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Belediyemiz 2016 yılı Gelir Ücret tarifesine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne ait ilgili bölümlerin ilave edilmesi veya yeni haliyle değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.Mülkiyeti belediyemize ait olan ve tapunun 18L-IV pafta, 5958 ada ve 17 parselde bulunan taşınmaz üzerine yapımı düşünülen belediye hizmet binasının projesinin 4734 sayılı K.İ.K.nun “Tasarım Yarışmaları” başlıklı 23.maddesine istinaden, tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü yarışma yaptırılarak temin edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.

16.Kemer Mahallesi tapunun 6338 ada 20 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 301.52 m2 yüzölçümlü parselde 4.89 m2'ye tekabül eden 489/30152 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17.Kurtuluş Mahallesi tapunun 1105 ada 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 281.97 m2 yüzölçümlü parselde 1.49 m2'ye tekabül eden 149/28197 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

                Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.