İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.08.2018 ALINAN KARARLAR

03.08.2018 ALINAN KARARLAR

07.08.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.08.2018 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

           

1-Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Yılı Ek Bütçesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine uygun olduğu tespit edilmiş olup, bütçenin hazırlandığı şekliyle 12.000.000,00 TL gelir ve gider denkliği sağlanmış bir şekilde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

3-Veysi Paşa Mahallesi Hükümet bulvarı Aydın Valiliği güneyi park alanına Nadide Cihanoğlu/Orhan Cihanoğlu parkı,Adnan Menderes Mahallesi, Orhangazi Caddesinde yeni yapılan parka Asaf Gökbel Parkı ismi verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

4-Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliğinin 17.maddesinin değiştirilmesi hususunun daha iyi incelenip araştırılması bakımından ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

5-Kızılcaköy Mahallesi, tapunun 1459 parselinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 1 nolu bağımsız bölüm, zemin katın kuzeyinde bulunan iki adet odanın sağlık evi olarak İl Sağlık Müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine, tahsis şartlarının belirlenmesi, protokol yapmak ve imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6-Ata Mahallesi 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16,17 parsel nolu taşınmazlar için talep edilen İmar Planı Değişikliğine ait Plan İşlem Numarasının (PİN) 2130,58 olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, üst ölçekli plana uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

8-Kardeşköy Mahallesi 29 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planının, TAKS/KAKS: 0.40/1.20 Yençok:16.50 ss (5kat) olarak uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9-Orta Mahalle 1340 nolu yapı adasında yer alan taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Umurlu Mahallesi 295 ve 485 nolu taşınmazlar için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, yoğunluk artışı getirmediğinden uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11-Orta Mahalle 1769 nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, yoğunluk artışı getirmediği için uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-Umurlu Mahallesi 172 nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, yoğunluk artışı getirmediği için uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-Dalama Mahallesi 2902 ve 2903 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında kamu yararı amaçlı olduğu belirlenmiş olup, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan uygundur kararı alınması koşulu ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14-Kuyulu Mahallesi 239 ada 6,7,8,9,10 parseller, 278 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel nolu ve 279 ada 1 parsel nolu taşınmazlar için talep edilen değişiklik için alınan Efeler Belediye Meclisinin 07.07.2018 tarih ve 183 sayılı kararının talep edilen şekilde tashihi uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15-Zafer Mahallesi, 1930 ada 4 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olduğu ve o tarihte muvafakat eksikliğinin olmamış olduğu tespit edildiğinden, Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 135 sayılı kararının geçerli olduğu ve halihazırda da muvafakatların eksik olmadığı görülmüş olduğu için uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16-Orta Mahalle 2769 ada 7,35,36,47,65 parsel, 6542 ada 1 parsel, 6547 ada 1,2,3,4 parsel nolu taşınmazlar için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, yoğunluk artışı getirmediği için uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi.

17-Işıklı Mahallesi 1555 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında, kamu yararı amaçlı olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi.           

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.