İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.09.2018 ALINAN KARARLAR

03.09.2018 ALINAN KARARLAR

07.09.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2018 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
  2. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Efeler İlçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine para yardımı yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
  4. İmar planında konut alanında bulunan Efeler Belediyesine ait Tepecik Mahallesi 217 ada 7 parsele park yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Belediyemize ait yapımı tamamlanan Efeler Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezinin içinde bulunduğu Tiyatro ve Konferans Salonuna “Muzaffer İZGÜ” ismi verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Kültür ve Spor Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1584 ada 1 parseldeki belediye hissesinin Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilmesi durumunda tahsis şartlarının belirlenmesi ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Işıklı Mahallesi 1602 ve 1604 parsel nolu taşınmaz üzerinde sosyal tesis alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Güzelhisar Mahallesi 487 nolu yüksek yoğunluklu konut alanında cephe aldıkları yol boyunca teşekkül etmiş bitişik nizam 5 kat koşulu getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Güzelhisar Mahallesi 2270 ada 7 parsel nolu okul kompleksi alanında yer alan taşınmaz için ilkokul alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
  10. Ovaeymir Mahallesi 283 ve 284 nolu yapı adalarının arasında kalan imar planında park olan alanda trafo bina yeri kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmek üzere Meclis imar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.