İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.09.2020 ALINAN KARARLAR

03.09.2020 ALINAN KARARLAR

04.09.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2020 TARİHLİ EYLÜL AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
  2. İlçemizde nüfus yoğunluğunun artması ile bahse konu işyerlerine duyulan ihtiyaçta artmakta olduğundan mevcut sanayi sitelerinin kapasitesinin dolu olduğu da göz önünde bulundurulduğunda İlçemizde bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında (128 Ada, 129 Ada, 130 Ada, 131 Ada ve 620 Ada )’da (Oto ekspertiz, Araç muayene ve test merkezi, Egzoz emisyon ölçüm yerleri, Yetkili araç bayileri satış ve servis) işyerlerinin açılmasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mesken olarak kullanılan apartman dairelerinin apart, pansiyon, günübirlik adı altında faaliyet göstermelerinin hem mevzuata hem de binaların yapılış amaçlarına aykırı olduğundan bu gibi işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Apart, Pansiyon, otel, Günübirlik Konaklama vb.) verilmemesine, ilgili mevzuata uygun tadilat ruhsatı düzenlenen ve tadilat sonrası yapı kullanma izin belgesi alınan yerlere verilmesine, ayrıca Meclis Kararının alındığı tarihten önce ruhsatlandırılmış işyerlerinin ruhsat devrinin yapılmamasına, ruhsat haklarının devam etmesine, daha önce ruhsat başvurusunda bulunan dosyaların sonuçlandırılmasına, Meclis Kararının alındığı tarihi itibariyle ruhsat müracaatında bulunan ancak amacına uygun olarak yapılmayan konaklama yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmemesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 260.000,00 (ikiyüzaltmışbin) ₺ tutarında nakdi yardım yapılmasına ve Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1643 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan UİP09446389 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 825 ada 20, 87, 88, 93, 94 parsel ile 1212 ada 179 ve 202 parsel, Çeştepe Mahallesi 1212 ada 199 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yapılan UİP-09773026 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi, Çiftlikköy 1/1000 ölçekli Köy Gelişme Planında yapılan UİP-09521580 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, uygulamadaki sorunları giderdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 2106 ada 20 parsel nolu taşınmazda yapılan UİP-09909208 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, kamu yararı içerdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi 255 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsel nolu taşınmazlarda yapılan UİP-09991624 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre ek nüfus getirmediğinden sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.