İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.10.2016 MECLİS GÜNDEMİ

03.10.2016 MECLİS GÜNDEMİ

28.09.2016

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.10.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

 

2.Meclis Divan Kâtibi Üye seçimi.

 

3.Meclis İhtisas Komisyonu üye seçimi.

 

4.2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesi.

 

5.2017 yılı Performans Programının görüşülmesi.

 

6.2017 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi.

 

7.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

 

8.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi.

 

9.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan kadro ihdasına ait cetvellerin görüşülmesi.

 

10.Belediyemiz bünyesinde boş bulunan kadrolara alınacak olan 5 adet sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi.

 

11.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Unvan, Sınıf ve Derece değişikliğine ait cetvelin görüşülmesi.

 

12.Belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneğinin 16 Ekim 2016 tarihinde ortaklaşa düzenleyeceği satranç turnuvasında sporculara verilecek ödülün görüşülmesi.

 

13.Adnan Menderes Mahallesi (Güzelhisar Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı) bulunan 2106 ada 21 parseldeki hizmet binasında daha önce ASKİ genel Müdürlüğünce tahsilat bürosu olarak kullanılan büronun ASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilip edilemeyeceği, tahsis edilmesi halinde, tahsis süresi ve tahsis şartlarının belirlenmesi, buna ilişkin protokol düzenlenebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

14.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6465 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 177,09 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,06 m⊃2;'ye tekabül eden 11/480 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

15.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapuda, 1831 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 395,55 m⊃2; yüzölçümlü parselde 15.88 m⊃2;'ye tekabül eden 1588/39555 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

16.Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapuda, 219 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 551,21 m2 yüzölçümlü parselde 69,48 m2'ye tekabül eden 6948/55121 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

17.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6253 ada, 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 166,00 m⊃2; yüzölçümlü parselde 17.71 m⊃2;'ye tekabül eden 8/75 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

18.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 5448 ada, 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 307,40 m⊃2; yüzölçümlü parselde 144,48 m⊃2;'ye tekabül eden 47/100 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

19.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapuda, 2163 ada,8 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 448,88  m⊃2;  yüzölçümlü parselde 41,99 m⊃2;'ye tekabül eden 42/449 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

           M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.