İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.11.2016 MECLİS KARARI

03.11.2016 MECLİS KARARI

07.11.2016

    BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİHLİ KASIM AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Cumhuriyet Mahallesi 112 (18K1) pafta 1476 ada 41 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(4) maddesine göre, önerilen yüksekliğin çevre yapı adalarına uygunluk göstermesi amacıyla yençok:18.50 (5kat) olarak onaylanmasının uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Cumhuriyet Mahallesi 17K1 pafta 6625 ada 2 parsel nolu taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait UİP-2129,72 PİN işlem numarasının, UİP-2129,70 olarak değiştirilmesinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Cumhuriyet Mahallesi, 18K1 pafta, 624 ada 167 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, emsale dahil inşaat alanında artış olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 (1) maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına neden olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 17L2 pafta, 2467 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, kalıcı nüfus artışına sebep olmadığı, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Ata (Orta) Mahallesi, 18M1 pafta, 6277 ada 2,3,4,5 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Kemer Mahallesi, 196 pafta (20J3) 1614 ada 16 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(3)a ve b maddesi kapsamında incelendiğinde, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun görüşleri olduğu ve yönetmeliğin 26(1)Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Zabıta Müdürlüğüne ait Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ve ilavelerin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin müdürlük tarafından hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Efeler Mahallesinde kurulmakta olan Perşembe Efeler Pazarının ve 7 Eylül Mahallesinde kurulmakta olan Cuma Pazarının mevcut tahsis hakları bulunan esnafların tüm haklarının korunması kaydı ile birleştirilerek Cuma günleri Fatih Pazar yerine taşınmasına, söz konusu tahsis belgeli esnafların kapalı Pazar alanına sığmaması halinde Pazar yerine bitişik olan Halide Edip Caddesi, 1128 Sokak, 1121 Sokak ve 115 Sokaklarının da alternatif olarak kullanılmasına, 08/01/2015 tarih 22 sayılı Efeler Belediye Meclis kararına istinaden tahsis süreleri dolup, tahsis hakları yenilenmeyen pazarcı esnaflarının (1014 Sokak ve 1023 Sokak üzerinde) mağdur olmamaları için tahsis süreleri geçmiş olsa dahi, taşınacak olan Fatih Kapalı Pazar yerine müracaat hakkı verilmesine ve taşınacak olan Pazar yeri tahsis ücreti bedelinden tahsis haklarının yeniletilerek devam ettirilmelerine, Ata Mahallesinde her hafta Perşembe günleri kurulmakta olan Ata Pazarının, Ata Pazar yerinde tahsis hakları olan esnafların haklarının korunması kaydı ile Ata Mahallesinde 1782 Ada 2 Parselde bulunan alana taşınarak her hafta Perşembe günleri Ata Kapalı Pazar yerinde hizmetlerinin sürdürülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10.Malezya’nın Penang kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında 58 kiloda ülkemizi temsil eden ve Dünya Şampiyonu olan hemşehrimiz Ayşegül ÇAKIN’a 7.500,00TL (Yedibinbeşyüz) ödül verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11.Güzelhisar Mahallesi 1299 adadaki park alanında kalan tüm parsellerin kamulaştırılmasını teminen 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık İmar programına ilave edilmesine ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12.Tepecik Mahallesi tapuda 132 ada 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 9.593,53 m2 yüzölçümlü parselde 215,70 m⊃2;'ye tekabül eden 21570/959353 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13.Cumhuriyet Mahallesi tapuda, 1372 ada, 12 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 385,27 m⊃2; yüzölçümlü parselde 83,48 m⊃2;'ye tekabül eden 8348/38527 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14.Çeştepe Mahallesi tapuda, 2163 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 186,16 m⊃2; yüzölçümlü parselde 9,15 m⊃2;'ye tekabül eden 915/18616 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15.Güzelhisar Mahallesi tapuda, 1577 ada, 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 213,23 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,24 m⊃2;'ye tekabül eden 7/1200 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16.Kurtuluş Mahallesi tapuda, 5958 ada 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 276,99 m⊃2; yüzölçümlü parselde 9,99 m⊃2;'ye tekabül eden 333/9233 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17.Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 1297 ada 37 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 259,39 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,52 m⊃2;'ye tekabül eden 152/25939 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18.Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 1740 ada 37 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 138,39 m⊃2; yüzölçümlü parselde 14,15 m⊃2;'ye tekabül eden 1415/13839 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19.Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6392 ada, 36 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 359,02 m⊃2; yüzölçümlü parselde 10,02 m⊃2;'ye tekabül eden 501/17951 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20.Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6404 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 124,00 m⊃2; yüzölçümlü parselde 10,00 m⊃2;'ye tekabül eden 5/62 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21.Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 1306 ada, 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 206,74 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,82 m⊃2;'ye tekabül eden 7/300 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

22.Orta Mahalle tapuda, 1447 ada, 17 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 322,75 m⊃2; yüzölçümlü parselde 7,57 m⊃2;'ye tekabül eden 757/32275 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23.Orta Mahalle tapuda, 531 ada, 40 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 139,14 m⊃2; yüzölçümlü parselde 0,72 m⊃2;'ye tekabül eden 4/773 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

24.Orta Mahalle tapuda, 822 ada, 55 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 210,82 m⊃2; yüzölçümlü parselde 8,98 m⊃2;'ye tekabül eden 449/10541 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi. 

 

                                                                                                                      Fikri AYDIN

                                                                                                                 Belediye Başkan V.

©2023 Efeler Belediyesi.