İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.11.2017 ALINAN KARARLAR

03.11.2017 ALINAN KARARLAR

08.11.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2017 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Tepecik Mahallesi, M19B18A3A pafta, 113 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 820 ada 43 nolu parseller için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, tapuların üzerinde kamulaştırma şerhi kaldırılmadığından reddine, dosyanın düzeltilerek yeniden sunulduğu takdirde tekrar değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.      

3-Ata Mahallesi, 1832 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(5)b maddesine göre binalar arasındaki mesafeleri sağlayamadığı gerekçesi ile uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-Ata Mahallesi, 6722 ada 1 nolu parsel için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) ve 26(2) maddesine uyarlılık gösterdiği, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Kemer Mahallesi Ayko 1.Cadde üzerinde Park alanında; Mimar Sinan Bulvarı ve Ayko 3.Cadde üzerinde park alanında  talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) ve 26(2) maddesine uyarlılık gösterdiği, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6-Kalfaköy Mahallesi, 102 ada 1 parsel için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) ve 26(2) maddesine uyarlılık gösterdiği, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Meşrutiyet Mahallesi, 1503 ada 5 ve 6 parsel için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesine uyarlılık gösterdiği, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-İlimizde faaliyet gösteren AYDIN Spor 1923 Spor kulübü bünyesinde amatör olarak Akademi lig ve yerel liglerde faaliyet gösteren U14-U15-U16-U17-U18-U19 takımlarına “mahalli ve müşterek olması” ilkesi göz önüne alınarak net 36.000.00 TL nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ancak; Ekonomik ömrünü tamamladığı düşünülen, kullanıma elverişli olmayan, tamir ve diğer amortisman giderleri külfeti ile Belediyemize yük getirmekte olan cinsi, plakası, markası ve modeli yazılı araçların hurdaya ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10-Mimar Sinan Mahallesi,2427 sokak,2429 sokak arasında yeni yapılan parka; PROF. DR.MEHMET NECATİ AKGÜN Parkı, Osman Yozgatlı Mahallesi, 1245 sokakta yeni yapılan parka; MEHMET AYDIN Parkı, Efeler Mahallesi, Atatürk Bulvarı-Batı Aydın Bulvarı kesişiminde isimsiz revize edilen parka; YAŞAR KEMAL Parkı, İstiklal Mahallesi, 1058 sokakta isimsiz revize edilen parka; MESTAN EFE Parkı ismi verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

11-Ata Mahallesinde her hafta Perşembe günleri kurulmakta olan Ata Pazarının;  Ata Mahallesinde 1782 Ada 2 Parselde bulunan mülkiyetinin maliye hazinesine ait ancak kullanım hakkının Belediyemize Pazar yeri amacı ile devredilmesi ile kullanım hakkı belediyemize geçen alana, Ata Pazar yerinde tahsis hakları olan esnafların haklarının korunması kaydı ile taşınarak her hafta Perşembe günleri Ata Kapalı Pazar yerinde hizmetlerinin sürdürülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-Kocagür Mahallesi, tapuda 490 parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 1.365,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Aydın Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne sosyal konut yapılmaması ve tahsis amacı dışında kullanılmaması şartıyla 10 yıl süre ile tahsisine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13-Umurlu Mahallesi tapuda, 387 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın büyük kısmı imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılmasını teminen 3914 sayılı kanunun 10. Maddesine göre 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık programa alınmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

14-Umurlu Mahallesi tapuda, 316 ada, 33 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 532,66 m⊃2; yüzölçümlü parselde 49,81 m⊃2;'ye tekabül eden 4981/53266 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

15-Orta Mahallesi tapuda, 183 ada, 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,49 m⊃2; yüzölçümlü parselde 1,16 m⊃2;'ye tekabül eden 116/20449 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

                           Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.