İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.11.2022 ALINAN KARARLAR

03.11.2022 ALINAN KARARLAR

04.11.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2022 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. İlimize bağlı İlçeler bazında sathi kaplama ile yol düzenlemesi yapılması yönündeki M2 birim fiyatlarının KDV hariç olarak Bozdoğan İlçesinde 123,69 TL, Buharkent İlçesinde 124,73 TL, Çine İlçesinde 121,66 TL, Didim İlçesinde 126,19 TL, Germencik İlçesinde 120,80 TL, İncirliova İlçesinde 120,07 TL, Karacasu İlçesinde 124,76 TL, Karpuzlu İlçesinde 122,86 TL, Koçarlı İlçesinde 120,81 TL, Köşk İlçesinde 120,42 TL, Kuşadası İlçesinde 123,56 TL, Kuyucak İlçesinde 122,94 TL, Nazilli İlçesinde 122,10 TL, Söke İlçesinde 122,86 TL, Sultanhisar İlçesinde 121,13 TL, Yenipazar İlçesinde 121,75 TL belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılan teklifin komisyondan geldiği şekliyle Atık Taşıma ve Kabul Belgesi Düzenleme Ücreti KDV Hariç 1,14 TL / m2 olarak kabulüne ve bu şekilde 2022 Yılı Gelir Ücret Tarifesine eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. İlimiz, Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6020 ada 9 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında kalan taşınmaz için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri batıda 20 m, kuzeyde 25m, güneyde ve doğuda 10 m olan ilk öğretim alanında kalan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, Yençok:19.50m ve Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu İlk Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı UİP numarası- 09124507 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. İlimiz, Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1963 ada 2 ve 3 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Eğitim Alanı ve Sosyal Tesis Alanında kalan taşınmazlar için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam h=15 m ve h=16 m yapılaşma koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için, blok nizam Yençok=15 m yapılanma koşullu Halk Eğitim Merkezi ve blok nizam Yençok=16 m yapılanma koşullu Sosyal Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı UİP numarası- 09667851 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Aydın ili, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi, Bahçearası Mevkii, tapunun 279 ada, 24 parsel numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2022 tarih ve 118 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Özel Sosyal Tesis Alanında, Mülga Dalama Belediyesince onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre TAKS/KAKS 0.40/1.20, bir kısmı ise ayrık nizam 2 kat ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre yapılanma koşullarına sahip konut adası içerisinde yer alan taşınmaz için, E:1.00 Yençok:10.50 yapı yaklaşma mesafesi her taraftan 5 metre yapılanma şartı ve Özel Sosyal Tesis Alanı (Engelli Bakım Merkezi) kullanımı getirilmesi amaçlı UİP numarası- 09048789 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

M.Fatih ATAY            

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.