İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.12.2020 ALINAN KARARLAR

03.12.2020 ALINAN KARARLAR

04.12.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2-Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan 12 adet taşınmazın emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

3-Efeler Belediye Meclisi'nin 03/08/2017 tarih ve 199 sayılı Kararı ile gönüllülük esasına göre Belediyemiz çalışanlarından oluşturulan "Arama - Kurtarma Ekip (EFAK)" üyelerimizce arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere uluslararası standartlarda hazırlanmış ve yine bu faaliyetlerde kullanılmak üzere gerekli alet edevatla donatılmış Arama-Kurtarma Aracı satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (f) bendi gereğince belirlenmesi gereken 2021 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesi’nin;

a) Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesinde yer alan ibarelerin aşağıda ki gibi değiştirilmesine

- 31101/28 gelir kodlu  “Açık Semt Pazar yerleri Basılı Evrak Ücreti” nin “Açık ve Kapalı Semt Pazar yerleri Basılı Evrak Ücreti” olarak düzeltilmesine;

- 31101/55 gelir kodlu “Kayıp Belge Ücreti” nin “Kayıp Belge Ücreti (Tahsis Belgesi Kayıt Bedeli) olarak düzeltilmesine;

- 31299/208 gelir kodlu “Diğer Hizmet Bedelleri” nin “Diğer Hizmet Bedelleri (Şartname Çıktısı Ücreti” olarak düzeltilmesine;

b) Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesinin “L” bendinde yer alan “Taksitlendirme” başlıklı; “10/07/2014 tarih 68 sayılı Efeler Belediye Meclisince kabul edilen Açık ve Kapalı Pazar Yeri Uygulama Yönetmenliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasında “Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan esnafın müracaatı en geç 30 gün içerisinde Zabıta Müdürlüğü Pazar Ekip Amirliğince incelenir ve rapor düzenlenir. Söz konusu rapora istinaden tahsis yapılmasının uygun olduğu koşullarda, tahsis ücretinin tamamı tahsil edildikten sonra karar alınmak üzere belediye encümenine gönderilir.” hükmüne istinaden gelir ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin tamamı hesaplanarak esnaflarımıza peşin yatırtılmaktadır. Söz konusu ücretlerin taksit yapılması mümkün olamayacağından gelir ücret tarifesinde yer alan taksit tanım tablosunun kaldırılmasına;

c) Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesi:

                   Pazar Yeri                                                                     Eski Fiyat         Yeni Fiyat

2.1. Efekent Kapalı Pazar Yeri (40 m2)                                         10.108,96         5.054,48

2.2. Efekent Kapalı Pazar Yeri (25 m2)                                          6.318,10           3.259,05

2.3. Efekent Kapalı Pazar Yeri (18 m2)                                          4.549,03           2.674,52

2.4. Efekent Kapalı Pazar Yeri (15 m2)                                          3.790,86           2.595,43

2.5. Efekent Kapalı Pazar Yeri (12 m2-12,5 m2)                           3.032,69          2.416,35

2.6. Efekent Kapalı Pazar Yeri (2 m2)                                                505,45             505,45

2.7. Efekent Kapalı Pazar Yeri (6 m2)                                             1.516,34           1.516,34

2.8. Efekent Kapalı Pazar Yeri (9 m2)                                             2.274,52           2.274,52

2.9. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (35 m2)                               8.845,34           4.423,00

2.10. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (21m2-22,5 m2)               5.686,29           2.843,00

2.11. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (18 m2)                             4.549,03           2.600,00

2.12. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (15 m2)                                    0,00           2.400,00

2.12. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (12 m2)                              3.032,69          2.200,00

2.13. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (9 m2)                                2.274,52          1.800,00

2.14. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (4 m2)                                1.010,90          1.010,90

2.15. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (3 m2)                                   758,17              758,17

2.16. Kurtuluş (Garaj Alanı) Pazar Yeri (1,5 m2)                               379,09               379,09

2.17. Nevzat Biçer (Otopark Alanı) Pazar Yeri (10 m2)                  2.527,24          2.200,00

2.18. Nevzat Biçer (Otopark Alanı) Pazar Yeri (9 m2)                    2.274,52          2.000,00

2.19. Nevzat Biçer (Otopark Alanı) Pazar Yeri (4 m2)                    1.010,90          1.010,90

Olarak belirlenmesine ve ilave edilmesine, söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 6623 ada 1 parsel ve Kemer Mahallesi, 2632 ada 2 parsel nolu taşınmazın doğusunda yapılan TEKLİF-09350998 ve UİP-09578216 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amacı taşıdığından ve üst ölçekli planla uyarlılık gösterdiğinden uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 1092 ada 30 nolu taşınmaz üzerinde yapılan TEKLİF-09994506 ve UİP-09015425 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

6-Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 131 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan TEKLİF-09477288 ve UİP-09639288 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kanun maddesinin gerekliliğinin yerine getirildiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 6722 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 2768 ada 42 nolu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri üzerinde yapılan TEKLİF-09155434 ve UİP-09330623 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kamu yararı amacı taşıdığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.