İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.12.2021 ALINAN KARARLAR

03.12.2021 ALINAN KARARLAR

06.12.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 Yılı Ek Bütçesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine uygun olduğu tespit edilmiş olup, bütçenin hazırlandığı şekliyle 18.500.000,00 TL gelir ve gider denkliği sağlanmış bir şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Efeler İlçesi Zeybek Mahallesi 187 ha alanda Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 229 sayılı kararı ve itirazlar sonrası 10.12.2020 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının uygun olduğu gerekçesiyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Aydın İli Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6409 ve 959 ada yer alan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre orta yoğunluklu meskun konut alanında kalan taşınmazlar için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h:9.00m ve h:12.00m olan kitle nizam konut alanında kalan taşınmazlar için, Yençok:12.00m ve Yençok:9.00m kitle nizam koşullu Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1121 ada 309 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında kalan taşınmaz için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri 10 metre olan ilk öğretim alanında kalan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, Yençok:25.50m ve Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu Ortaokul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin güncellenmesi istenen tahsis belgesi/plana esas kurum görüşünün gelmediği görülmüştür, ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2453 ada 4 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında kalan taşınmaz için, Efeler Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 84 sayılı kararı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2018 tarih ve 125 sayılı kararı ile onaylı UİP-2129,107 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri kuzey ve doğuda 10 metre, güney ve batıda 5 metre olan, Emsal E=2.40 Yençok=18.65 (5 kat) yapılaşma koşullu ilkokul alanında kalan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, Yençok:25.50m ve Emsal E=2.50 yapılaşma koşullu Ortaokul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin güncellenmesi istenen tahsis belgesi/plana esas kurum görüşünün gelmediği görülmüştür ancak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Cumhuriyet Mahallesi 1439 ada 25 parselin batısında /1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Cumhuriyet Mahallesi 1701 ada 1 parselin güneydoğusunda /1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Ata Mahallesi 1985 ada 1 parselin güneyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Orta Mahallesi 1232 ada 172 parsel güneydoğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Tepecik Mahallesi 150 ada 8 parsel güneydoğusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda; Tepecik Mahallesi 132 ada 19 parsel kuzeyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldırımda trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taleplerinin, kaldırımların yaya yolu niteliği taşıdığı teknik altyapı sınıfına girdiği ve bu kamusal alanlarda trafo kullanımı getirilerek yaya yollarının (kaldırımların) daraltılmasının uygun olmadığından reddine, Kurtuluş Mahallesi 272 ada 4 parselin batısında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanında olan trafo alan kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, park alanlarının sosyal altyapı alanı niteliğinde olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26(3/b) maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile uygun olmadığından reddine,  Orta Mahalle 2822 ada 3 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi alanı çekme mesafesi içerisinde; Tepecik Mahallesi 167 ada 16 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanı çekme mesafesi içerisinde;  trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taleplerinin uygun olduğu gerekçesiyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.