İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.01.2016 MECLİS GÜNDEMİ

04.01.2016 MECLİS GÜNDEMİ

30.12.2015

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.Meclis toplantı gününün belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

3.Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

4.Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.

5.Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.

6.Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince 2 Adet Geçici İşçinin 12 ay süre ile çalışmaları hususunun görüşülmesi.

7.İmar Planı Tadilatlarının görüşülmesi.

8.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması hususunun görüşülmesi.

9.Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapunun 6430 ada 7 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmesi.

11.Aydın ili Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6440 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 327.04 m2 yüzölçümlü parselde 133.30 m2'ye tekabül eden 6665/16352 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

12.Aydın ili Efeler ilçesi Cuma Mahallesi tapunun, 212 ada, 29 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 283.54 m2 yüzölçümlü parselde 35.18 m2'ye tekabül eden 1759/14177 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

13.Aydın ili Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi tapunun, 833 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 194.58 m2 yüzölçümlü parselde 18.73 m2'ye tekabül eden 1873/19458 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

14.Aydın ili Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 124 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 437.96 m2 yüzölçümlü parselde 53.57 m2'ye tekabül eden 5357/43796 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

15.Aydın ili Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1297 ada, 33 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 306.85 m2 yüzölçümlü parselde 11.71 m2'ye tekabül eden 1171/30685 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

16.Aydın ili Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 483.47 m2 yüzölçümlü parselde 120.62 m2'ye tekabül eden 1097/4397 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

   M.Mesut ÖZAKCAN

      Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.