İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.01.2021 ALINAN KARARLAR

04.01.2021 ALINAN KARARLAR

11.01.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi sonunda; Ahmet KIZILKAYA, Altan KEMERCİ, Münevver GÖKTAŞ, Kasım PAYZA ve Neşe MENDERES’in Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, belediye meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına ve meclis tatil kararının alınmamasına oturuma katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. 2872 Sayılı Kanun ve bağlı Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Getirme Tebliği kapsamında, Belediyemizin görev/yetki ve sorumluluğunda olan Giysi-Tekstil Atığı Ayırma/Toplaması işiyle ilgili olarak, lisanslı kurum/kuruluş ve işletmelerle protokol yapılabilmesine ve söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereğince, Efeler Belediyesi Yayın Yönetmeliği hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2020 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3. fıkrasına göre çalışan ve çalışmaya devam etmekte olan 2 adet 1. Derece Avukat, 1 adet 5. Derece Avukat, 1 adet 3. Derce Eğitmen, 11 adet 1. Derece Mühendis, 2 adet 2. Derece Mühendis, 2 adet 4. Derece Mühendis, 1 adet 5. Derece Mühendis, 4 adet 6. Derece Mühendis, 4 adet 1 Derece Mimar, 2 adet 2. Derece Mimar, 1 adet 5. Derece Mimar, 1 adet 6. Derece Mimar, 1 adet 1. Derece Şehir Plancısı, 1 adet 1. Derece Arkeolog, 1 adet 5. Derece Teknisyen, 1 adet 1. Derece Tekniker, 1 adet 2. Derece Tekniker, 3 adet 5. Derece Tekniker ve 3 adet 7. Derece Teknikerin tam zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında ilgili personellere ödenecek ücretlerin 2021 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Belediyemizde Zincirleme Hizmet Akitleri ile çalışmakta iken 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş pozisyonlarında çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili Kanunun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyip geçici işçi pozisyonunda istihdam edilmeye devam olunan 1 Adet Geçici İşçinin aynı kanun gereğince, Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğin 24. maddesi gereğince 12 ay süre ile çalıştırılmasına, hazırlanan Vize Cetvelinin onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait III SAYILI DOLU MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan, sınıf ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Orta Mahalle 6588 ve 6576 nolu yapı adaları, Tepecik Mahallesi 241ve 242 nolu yapı adaları, Orta Mahalle 820 ada 43 parsel nolu taşınmazlarda yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parsel nolu konut, Çocuk Bahçesi Oyun Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. İlimiz Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi 101 ada 8 parsel nolu Yüksek Öğretim Alanında kalan taşınmaz için Sosyal Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2356 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için konut alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan TH Sınıfına tabi 1 adet 1.Derece Şehir Plancısı, 1 adet 1.Derece Mühendis, 1 adet 2.Derece Mühendis ve 1 adet 5.Derece Mühendis Kadrolarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 4 adet sözleşmeli personele aylık 2021 yılı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. 22.02.2007 / 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden I.Sayılı Memur Kadro İptal Cetveli doldurulmuş olup, ihtiyaç kalmaması nedeni ile boş bulunan bu kadronun iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. 2872 Sayılı Kanun ve bağlı “0 Atık Yönetmeliği” gereğince “Çevre Kirliliğinin Giderilmesi” için, 03.04.2007 tarih ve 26482 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanım Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talep etmiş olduğumuz 316 793 TL (KDV Hariç) şartlı nakdi yardım alınabilmesi amacıyla gerekli olan protokol ve taahhütnamenin imzalanması/onaylanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere, Zemin Tahrip Bedeli Hesabına esas, Zemin Cinsi Birim Fiyatlarının, Ruhsat Harcı Hesabına esas, Ruhsat Harcı Birim Fiyatının ve Altyapı Tetkik ve Denetim Ücreti (Keşif ve Denetim Bedeli) adı altındaki gelir kalemlerinin 2021 yılı gelir ücret tarife cetvellerine ilave edilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

           M.Fatih ATAY

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.