İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.05.2017 ALINAN KARARLAR

04.05.2017 ALINAN KARARLAR

12.05.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2017 TARİHLİ MAYIS AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1- Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2- Kurtuluş Mahallesi, 18L4 pafta, 5958 ada 7 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, yapı yoğunluğu getirdiği gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3- Meşrutiyet Mahallesi, 20J-IV pafta, 2389 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1).Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- Mülga Tepecik Belediyesi Meclisi tarafından onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, yeni çevre yolu ile ASTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan parsellerde uygulamaya yönelik sıkıntıların giderilmesi amaçlı yol düzenlemesi ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında incelendiğinde imar planı bütünlüğünün sağlandığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- Çeştepe Mahallesi, M19B17C3D pafta, 109 ada 22 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre nüfus yoğunluğu getirmediği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 17K1 pafta, 2116 ada 8 ve 9 parsel ve 6608 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7- Efeler Belediyesi Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.02.2017 tarih 59 sayılı kararı ile onayladığı 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8- Tepecik Mahallesi, M19B18A3D pafta, 145 ada 14 ve 15 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21(6).Maddesine göre jeolojik–jeoteknik etüt raporu bulunmadığından, 26(1).Maddesine göre, nüfus yoğunluğu artışına sebep olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9- Güzelhisar Mahallesi, 17l4 pafta, 2293 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-2016 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2016 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2016 yılı Kesin Hesap ve 2016 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.                      

11-Belediyemiz 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin;

          a)Zabıta Müdürlüğü ücretlerine “Ata Pazar Yeri Ege Caddesi ve 683 Sokak üzeri (1 metre)” açıklamasıyla 120,00 TL ücret bedeli eklenmesine;

          b)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ücretlerine “Osman Yozgatlı Çok Amaçlı Salon Ücreti” açıklamasıyla 200,00 TL ücret bedeli eklenmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12-Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve belediyemiz işbirliğiyle mesleki eğitim kursu verilerek kurulması düşünülen Roman Bandosu ve Roman Ateşi Dans Grubu için müzik aletleri, ekipmanları ve dans kıyafetlerinin belediyemizce teminine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-Temizlik hizmetinin yıllara sari (yaygın) olarak satın alınması işinin 4734 sayılı Yasa çerçevesinde yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14-Efeler Belediye Başkanlığı İş Makinelerinin Tescil İşlemlerine ait yönetmeliğin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15-Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde muhtelif iş ve eylemlerde kullanılmak üzere 2 adet Kamyon, 2 adet Beko Lader ve 1 adet Mini Loderin DMO’dan tedarik edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16-Belediyemizin Kültür, Sosyal ve Sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere Meşrutiyet mahallesi tapunun 6392 ada 2 parselinde kayıtlı 7 nolu depolu bağımsız bölümünün 5 yıl süre ile belediyemizce kiralanmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17-Karayolları 28. (Aydın) Şube Şefliği sorumluluk alanında, Aydın Nazilli Devlet Yolu üzerinde bulunan Umurlu mahallesi mevkisi geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım (budama/ ot biçim/tankerle sulama vb.) çalışmalarının yapılmasına dair Karayolları ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında Protokol yapılıp yapılmadığının her iki kurumdan ayrı ayrı sorulmasına, yazı cevapları geldikten sonra konunun karara bağlanmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18-Meşrutiyet Mahallesi Nahit DANİŞMENT parkı içerisinde tasarrufu Efeler Belediyesine ait olan beton dökülü alanın Aybel A.Ş.ne Halk Ekmek satış noktası olarak kiraya verilmesinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19-Cumhuriyet Mahallesi tapuda 6443 ada 12 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 353,79m⊃2; yüzölçümlü parselde 78,46m⊃2;'ye tekabül eden 7846/35379 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

20-Efeler İlçesi Kemer Mahallesi tapuda 720 ada 216 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 322,11m⊃2; yüzölçümlü parselde 39,16m⊃2;'ye tekabül eden 3916/32211 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

21-Kurtuluş Mahallesi tapuda 807 ada 273 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 188,26m⊃2; yüzölçümlü parselde 5,81m⊃2;'ye tekabül eden 581/18826 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

22-Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1193 ada 70 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 313,60m⊃2; yüzölçümlü parselde 24,60m⊃2;'ye tekabül eden 1213/15680 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23-Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6176 ada 18 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 184,90m⊃2; yüzölçümlü parselde 9,90m⊃2;'ye tekabül eden 99/1849 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

24-Ovaemiri Mahallesi tapuda 1532 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 303,45m⊃2; yüzölçümlü parselde 34,45m⊃2;'ye tekabül eden 689/6069 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.