İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.08.2021 ALINAN KARARLAR

04.08.2021 ALINAN KARARLAR

04.08.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. Orta Mahalle 6675 ada 1 parsel nolu taşınmazda yapılan TEKLİF-09329461 UİP-09274935 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 6883 ada 1 parsel nolu taşınmazda yapılan TEKLİF-09619351 UİP-09575914 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 104,105,278,280,282 parsel nolu taşınmazda yapılan TEKLİF-09284815 UİP-09733516 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraza konu “Toplu İşyerleri” gösterimi; 06/01/2015 tarihli ve 661 sayılı Olur ile uygun görülen; İlave Gösterimler ve İlave Detay Kataloğu-İlave Uygulama İmar Planı Gösterimler-Kentsel Çalışma Alanları alt başlığında yer alması nedeni ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Gösterimlerine aykırılık teşkil etmediğinden söz konusu itirazın reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselin kuzey doğu köşesinde yer alan trafo alanın, proje değişikliği sebebiyle engel teşkil ettiğinden, söz konusu trafo alanının 5958 ada 14 parselin kuzey doğu köşesine taşınması amaçlı yapılan TEKLİF-09044398 UİP-09638288 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığından yapılan itirazın reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

M. Fatih ATAY

                                    Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.