İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.10.2018 ALINAN KARARLAR

04.10.2018 ALINAN KARARLAR

10.10.2018

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2018 TARİHLİ EKİM AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2-Belediyemizin 2019 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

3-Belediyemiz 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan gelir kalemlerindeki artışların Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

4-2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1–Belediye Birimleri için (A) olarak ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 199.500.000,00 TL. Ödenek verilmiştir.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 2–Belediye Bütçesinin Gelirleri Ekonomik sınıflandırmasıcetvelinde gösterildiği gibi 199.765.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 3–2019 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 265.000,00 TLRed ve iadeler ile ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 4–Gelir Çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 5–(G)Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım projeleri için Üst Yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 6–6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi va yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 7–Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe Kararnamesi
 2. Ödenek cetveli (A) ( Örnek 14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetveli (Örnek -15)
 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek – 16)
 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir ( C) Cetveli (Örnek – 17)
 6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)
 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (Örnek 8)
 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19)
 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli(Örnek 20 )
 10. Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek 21)
 11. Memur olmayanlara verilecek Yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek 22) İhdas edilen Memur kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli, (Örnek 23)
 12. İhdas edilen Sürekli İşçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli, (Örnek 24)
 13. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek 25)
 14. Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)
 15. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek 27)
 16. Finansman Programı (Örnek 28)

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 8–Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 9–Bu Kararname 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

Madde 10-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Oy birliğiyle; Kabulüne.

GİDER BÜTÇESİ

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel

Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

KURUMSAL

KODU

AÇIKLAMA

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

46092102

Özel Kalem Md.

7.802.000,00

8.192.100,00

8.601.705,00

46092104

DestekHizmetleriMd

4.346.000,00

4.563.300,00

4.791.465,00

46092105

İnsan KaynaklarıveEğitim. Md.

1.135.000,00

1.191.750,00

1.251.337,50

46092110

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.746.000,00

1.833.300,00

1.924.965,00

46092118

Yazıİşleri Md.

2.454.000,00

2.576.700,00

2.705.535,00

46092124

Hukukİşleri Md.

1.342.000,00

1.409.100,00

1.479.555,00

46092125

Basın YayınveHalklaİlişkiler Md.

4.583.000,00

4.812.150,00

5.052.757,50

46092131

EmlakİstimlakMüd.

2.686.000,00

2.820.300,00

2.961.315,00

46092132

Fen İşleri Md.

44.095.968,00

68.300.766,40

70.090.804,72

46092133

İmarveŞehircilikMd

7.000.000,00

7.350.000,00

7.717.500,00

46092134

KültürveSosyalİşler Md.

10.607.000,00

11.137.350,00

11.694.217,50

46092135

Mali Hizmetler Md.

27.552.500,00

28.930.125,00

30.376.631,25

46092136

Park veBahçeler Md.

10.714.000,00

11.249.700,00

11.812.185,00

46092137

Temizlikİşleri Md.

50.518.000,00

53.043.900,00

55.696.095,00

46092138

Zabıta Md.

10.005.000,00

10.505.250,00

11.030.512,50

46092139

Sağlıkİşleri Md.

4.314.000,00

4.529.700,00

4.756.185,00

46092140

Mezarlıklar Md.

7.129.532,00

7.486.008,60

7.860.309,03

46092141

Veterinerİşleri Md.

1.470.000,00

1.543.500,00

1.620.675,00

 

TOPLAM

199.500.000,00

231.475.000,00

241.423.750,00

 

 

 

 

 

Oybirliğiyle;Kabulüne.

 

 

         

GELİR BÜTÇESİ 

2019 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı ve izleyen iki yılın gelir tahmini;

KODU

AÇIKLAMA

2019 YILI

2020 YILI

2021 YILI

01

VergiGelirleri

40.522.000,00

42.548.100,00

44.675.505,00

03

TeşebbüsveMülkiyetGelirleri

35.530.000,00

37.306.500,00

39.171.825,00

04

AlınanBağışveYard.ileÖzel Gelirler

20.000,00

21.000,00

22.050,00

05

DiğerGelirler

90.893.000,00

95.437.650,00

100.209.532,50

06

SermayeGelirleri

32.800.000,00

56.440.000,00

57.637.000,50

 

TOPLAM

199.765.000,00

231.753.250,00

241.715.913,00

 

Oy birliğiyle; Kabulüne.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

EkonomikKodlama

1 ÜçAylıkDönem

2 ÜçAylıkDönem

3 ÜçAylıkDönem

4 ÜçAylıkDönem

Toplam

01

VergiGelirleri

6.078.300

15

12.156.600

30

8.104.400

20

14.182.700

35

40.522.000

100

03

TeşebbüsveMülkiyetGelirleri

5.329.500

15

10.659.000

30

7.106.000

20

12.435.500

35

35.530.000

100

04

AlınanBağışveYardımlar

3.000

15

6.000

30

4.000

20

7.000

35

20.000

100

05

DiğerGelirler

13.633.950

15

27.267.900

30

18.178.600

20

31.812.550

35

90.893.000

100

06

SermayeGelirleri

4.920.000

15

9.840.000

30

6.560.000

20

11.480.000

35

32.800.000

100

09

Redveİadeler

-39.750

15

-79.500

30

-53.000

20

-92.750

35

-265.000

100

TOPLAM

29.925.000

15

59.850.000

30

39.900.000

20

69.825.000

35

199.500.000

100

 

Oy birliğiyle; Kabulüne.

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

2019 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;                  

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini ( )

39.900.000,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini   ( )

39.900.000,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini (0)

59.850.000,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini (0)

59.850.000,00

 

TOPLAM

199.500.000,00

2019 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

29.925.000,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

59.850.000,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

39.900.000,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

69.825.000,00

 

TOPLAM

199.500.000,00

Oy birliğiyle; Kabulüne karar verildi.

 

5-Belediyemiz 03/08/2017 tarih ve 197 nolu meclis kararı ile belirlenen içkili alan bölgelerine yeni içkili alan bölgelerinin ilave edilmesi konusunun tekrar incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6-Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2270 ada 7 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

7-Efeler İlçesi, Merkez/Yeniköy Mahallesi 490 parsel nolu taşınmaz için talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında kamu yararı amaçlı olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.