İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.12.2019 ALINAN KARARLAR

04.12.2019 ALINAN KARARLAR

06.12.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.12.2019 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
  2. 2019 ve 2020 yıllarında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesine; Yazı İşleri Müdürlüğü Nevzat Biçer Parkı Nikâh Salonu Ücreti ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nevzat Biçer Parkı Konferans Salonu Ücreti için;

             a) Hafta içi Mesai Saatleri: 338,98 TL (KDV Hariç)

             b) Hafta Sonu (Cumartesi-Pazar): 423,73 TL (KDV Hariç)

           c) Bayram ve Resmi Tatiller: 466,10 TL (KDV Hariç) olarak ilave edilmesine, söz konusu değişikliklerin gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

  1. Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan ekli listedeki 314 adet taşınmazın, zemin tespiti, ağaç cins ve yaş tespiti yapılarak emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2289 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  3. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19 k 3 pafta, 942 ada 19 ve 20 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygunolduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  4. Efeler İlçesi, Mimar Sinan (Meşrutiyet) Mahallesi 19j3-19j4-19I3-19I4 pafta, 2435 sokak ve 2401 nolu sokaklara Bisiklet Yolu yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  5. Efeler İlçesi, Yedieylül Mahallesi 6521 ada 1 parsel nolu taşınmazın doğusunda park alanı içerisinde ticaret alanında talep edilen otizm merkezi yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  6. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 18 L 4 pafta, 270,35m2; büyüklüğünde 1115 ada 42 parsel nolu taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, ada bütünlüğü sağlandığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  7. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6678 ada 2 parsel nolu taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin TAKS:0.40 KAKS:1.49 Yençok:24.50m(8kat) yapılaşma koşulları getirilerek tadilen uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K4 pafta, 6679 ada 3 parsel nolu taşınmazda talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

M.Fatih ATAY

                                                                                                                      Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.