İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.04.2021 ALINAN KARARLAR

05.04.2021 ALINAN KARARLAR

06.04.2021

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ve İller İdaresi Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve 1533514 sayılı yazıları gereğince; faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak, mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait, belediyemizce kiraya verilen taşınmazlardan, söz konusu yayınlanan genelge kapsamında ekli listede belirtilen 54 (elli dört) adet kiracının 3 aylık (Aralık 2020, Ocak – Şubat 2021) kira bedeli tahakkuklarının iptal edilmesi, peşin yatırılan kira bedellerinin Mart 2021 tarihinden sonraki kira bedellerine mahsup edilmesine ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun İşgal Harcı başlıklı 52, 53 ve 54. maddeleri kapsamı dışında kalan işgaliye ücretleri ile ilgili olarak açık olmayan işyerleri ve Pazar yeri tezgâhlarından 2020 yılı Aralık ayı ve 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarına ait işgaliye ücreti alınmamasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapuda 6680 ada 1 parselde kayıtlı 285,97 m2;, 6680 ada 2 parselde kayıtlı 285,97 m, 6684 ada 1 parselde kayıtlı 537,93 m, 6684 ada 2 parselde 538,04 m, 6686 ada 1 parselde 503,89 m2, 6686 ada 5 parselde 503,89 m2, 6688 ada 1 parselde 537,94 m2, 6689 ada 1 parselde 2.044,03 mmiktarındaki taşınmazların kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı Kanunun 10. Maddesine göre 2020 – 2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık İmar programına ilave edilmesine, Aydın İli, Efeler İlçesi, Cumhuriyet mahallesi, 6902 ada 1 parselde mevcut 995,69 mmiktarındaki Efeler Belediyesine ait hisse ile değer tespitlerinin yapılarak takas işleminin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. İlçemizde bulunan Aymas galericiler sitesi içerisinde yeteri kadar boş dükkân olmadığından; taleplerin ve yoğunluğun göz önüne alınarak sınırlarımız dâhilinde 1.sanayi sitesi, 2. Sanayi sitesi, 3. Sanayi sitesi içerisinde bulunan dükkânlar ile vatandaşlarımızın hali hazırda işletmekte oldukları mevcut işletmeler olan Polatlar Petrol içerisi Özyol Otomotiv, Go Petrol içerisi Güzeller Otomotiv, Çine Muğla karayolu üzeri Opet Petrol BarcadeMotors, Tepecik Bulvarı üzeri Erkut Yıldırım Auto işletmelerinin trafik yoğunluğunu, kaldırım işgaline, yaya ve yürüyüş imkânlarını engellemeyeceği değerlendirilen ve Aydın Valiliği il Emniyet Müdürlüğü olumlu görüşleri doğrultusunda, düşünülen adreslerin yeni galericiler sitesi kuruluncaya kadar; belirtilen adreslerde açılmak istenen işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlemesine, yeni bir oto galericiler sitesi kurulmasını müteakip bu ruhsatların iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri Alanı içerisinde mesleki eğitim gören öğrencilerin birebir üretimin içinde olarak hem mesleklerini geliştirmeleri hem de aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri, mesleki yeterliklerini geliştirmek maksadıyla okul bünyesinde Egzoz Emisyon, Yıkama Servisi ve Dezenfektan Üretimi açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 6363 ada 1 parsel nolu taşınmazda yapılan TEKLİF-09741799 UİP-09459126 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığından, 26.maddesinin 5 b bendinde K mesafesi ile ilgili şartların sağlanması koşulu ile tadilen uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi, Ata Mahallesi 2063 ada 17,18,19,20 parseller, 2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller ve 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel nolu taşınmazlarda yapılan TEKLİF-09959451 UİP-09665979 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin üst ölçekli planla uyumlu olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi 184 ada 104,105,278,280,282 parsel nolu taşınmazlarda yapılan TEKLİF-09284815 UİP-09733516 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parselin kuzey doğu köşesinde yer alan trafo alanında yapılan TEKLİF-09044398 UİP-09638288 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  10. 11.02.2021 tarihinden önce Resmi İmar Durumu almış ve alınan Resmi İmar Durumunun geçerlilik süresi bitmemiş olan başvuruların da, Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının E.201526 sayılı görüş yazısında belirtilen söz konusu meclis kararının yürürlüğe girmesinden önce (z) şartına göre zemin katı ilave otopark yapılmak üzere noter onaylı sözleşmesi ve taahhüttü bulunan parsellerde zemin katta en fazla 3 cephenin duvar ile kapatılacak şekilde proje ve inşaat yapılması” haklarından yaralanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.FatihATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.