İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.06.2023 ALINAN KARARLAR

05.06.2023 ALINAN KARARLAR

    BELEDİYE MECLİSİNİN 05.06.2023 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi 2367 Sokak üzerinde bulunan alanda yeni yapılmakta olan parka Hüseyin KAYA Parkı isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (f) bendi gereğince belirlenmesi gereken 2023 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesi’nin;

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün Kurtuluş Mahallesi 2029 Sokak No:41 adresindeki Çocuk Gündüz Bakım Evi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında (01 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 Tarihleri arası ) aylık 2.314,82 TL (KDV Hariç) eklenmesine;

 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında (01 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 Tarihleri arası ) EFESEM ve Çocuk Gündüz Bakımevleri tarafından verilecek hizmetler için aşağıdaki gelir kalemlerinin fiyat revize edilmesine;

 

2023 Fiyatı (KDV HARİÇ)

2023 - 2024 Fiyatı (KDV HARİÇ)

 

EFESEM LİSE HAZIRLIK

2.037,04

2.777,78

YILLIK ( En fazla 10 Taksit Bölünerek Tahakkuk edilecek)

EFESEM ÜNİVERSİTE HAZIRLIK

2.777,78

3.703,70

YILLIK ( En fazla 10 Taksit Bölünerek Tahakkuk edilecek)

ATA MAH.

925,93

2.314,82

AYLIK

ADNAN MENDERES

1.250,00

2.314,82

AYLIK

MİMAR SİNAN MAH.

1.500,00

2.314,82

AYLIK

MENDERES 2

3.703,70

3.703,70

AYLIK

2023 yılı Gelir Ücret Tarifesi Zabıta Müdürlüğü Ücret Bölümünde yer alan H bölümündeki bazı ücretlerin aşağıdaki şekilde güncellenmesine,

Ücret Tarifesi: KDV HARİÇ)                                                                    Eski Fiyat                    Yeni Fiyat

     Hayvan Pazarında Kapalı Padoklarda Yer Tahsis Ücreti                    2.027,93 TL                 3.347,46 TL

     Hayvan Pazarında Açık Padok Yer Tahsis Ücreti                              1.474,85 TL                 2.432,20 TL

     Dalama Hayvan Pazarı Kapalı Padok Yer Tahsis Ücreti                       910,94 TL                 1.504,24 TL

     Dalama Hayvan Pazarı Açık Padok Yer Tahsis Ücreti                         607,29 TL                 1.002,03 TL

Umurlu Hayvan Pazarı Açık Padok Yer Tahsis Ücreti                           455,47 TL                     750,00 TL

göre uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

  1. Efeler İlçemizde ikamet eden Uluslararası turnuvalarda birinci olan sporcularımıza 10.000,00 TL, ikinci olan sporcularımıza 7.000,00 TL, üçüncü olan sporcularımıza 5.000,00 TL nakdi ödül verilmesine ve Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. İlçemizde bulunan Aymas galericiler sitesi içerisinde yeteri kadar boş dükkân olmadığından; taleplerin ve yoğunluğun göz önüne alınarak sınırlarımız dâhilinde 05.04.2021 tarih ve 85 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararına ek olarak Fatih Mah. 1118 Sokak No:1 adresinde bulunan dükkânın trafik yoğunluğunu, kaldırım işgaline, yaya yürüyüş imkânlarını engellemeyeceğinden işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlemesine, yeni bir oto galericiler sitesi kurulmasını müteakip bu ruhsatların iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1468 ada 7 parsel nolu, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında kalan taşınmaz için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri güneyde 20 m diğer cephelerde 10 m olan ilköğretim alanında kalan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafeleri 5 metre, Yençok:19.50m ve Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu Orta Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı, Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2023 tarih ve 93 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış olan UİP-091001800 PİN İşlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesi; Orta Mahalle 1420 ada 21, 29 ve 32 parseller; yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam Yençok=15,00 m ve bitişik nizam 3 kat önden 3.00 m çekme mesafesine sahip konut alanında yer alan taşınmaz için, onaylı 1/1000 uygulama imar planında söz konusu 1420 adada yer alan kuzey-güney doğrultusundaki kademe hattının ruhsatlı binalar nedeniyle yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, ada bazında değerlendirilmesi gerekçesiyle ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.