İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.10.2017 ALINAN KARARLAR

05.10.2017 ALINAN KARARLAR

11.10.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.10.2017 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1- Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2- Belediyemizin 2018 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.     

3- Belediyemiz 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ücretlerinde değişiklik yapılmasına, Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün diğer gelirleri ile 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde bulunan diğer müdürlüklerin gelir kalemlerindeki artışların komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- 2018 Yılı Analitik Bütçesi 192.345.000,00 TL Gelir, 192.000.000,00 TL Gider ve 345.000,00 Red ve İadeler olmak üzere gelir ve gideri denk bütçe olarak kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi 17K1 pafta, 2116 ada 8 ve 9 parsel ve 6608 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında nüfus artışına neden olmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi M19B18A3A pafta 113 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 820 ada 43 nolu parseller için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7- Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 119 (18J3 ve 18K4) pafta 623 ada 2 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, yapı yaklaşma mesafelerinden kuzey cephesinde 7,50m, doğu cephesinde 6m, güney cephesinde 6m olacak şekilde düzeltilmesi şartıyla uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8- İlimiz Efeler İlçesi Kung Fu Spor Kulübü sporcularımızdan Nefize ATALAY’a net 7.500.00TL para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9- Aydın İli Efeler İlçesi Ata Mahallesi tapuda 1825 ada 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 203,23 m⊃2; yüzölçümlü parselde 5,25 m⊃2;'ye tekabül eden 31/1200 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10- Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 6393 ada 43 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 647,64 m⊃2; yüzölçümlü parselde 189,56 m⊃2;'ye tekabül eden 22512/76913 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11- Aydın İli Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapuda 465 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 289,78 m⊃2; yüzölçümlü parselde 3,78 m⊃2;'ye tekabül eden 189/14489 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.