İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.12.2017 ALINAN KARARLAR

05.12.2017 ALINAN KARARLAR

12.12.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.12.2017 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2-Cumhuriyet Mahallesi, 624 ada 1,48,71 ve 72 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-Kemer Mahallesi, 2306 ada  30, 31, 33, 34 ve 130 parsel numaralı,taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-Umurlu Mahallesi, park alanında 2 adet trafo alanı getirilmesi amaçlı talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) ve 26(2) maddesine uyarlılık gösterdiği, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2283 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6-Umurlu Mahallesi 409 ada 1 parsel numaralı,taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) ve 26(2) maddesine uyarlılık gösterdiği, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7-Kemer Mahallesi 1845 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8-Meşrutiyet Mahallesi, 2090 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9-Kemer ve Zafer Mahallelerini kapsayan, 154 kV Germencik-Aydın Enerji İletim Hattının geçirilmesi düşünüldüğü güzergahı için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, istenen kurum görüşü gelmediğinden reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10-Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11-Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde gelen itirazların incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12- Belediyemiz 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin;

1)Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu’nca uygulanacak bölümüne “Not” olarak;

“d) Fakir ve muhtaç vatandaşlarca Efeler İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılacak başvular neticesi ; talepleri uygun görünenlerin kıyılacak nikahlarında hiçbir ücret alınmayacaktır.” ibaresinin eklenmesi,

2)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce uygulanacak bölümünün;

 

AÇIKLAMA

FİYAT

(KDV DAHİL)

MESUTLU

YAZLIK

200,00

YAZLIK (YEMEKLİ)

300,00

KARDEŞKÖY

KIŞLIK

300,00

YAZLIK

200,00

YAZLIK (YEMEKLİ)

300,00

TEPECİK

YAZLIK

550,00

YAZLIK (YEMEKLİ)

700,00

KIŞLIK HAFTAİÇİ

750,00

KIŞLIK CTS-PAZAR

850,00

 

şeklinde düzenlenmesi tekliflerinin komisyona sevk edildiği haliyle kabulüne ve bu şekilde 2018 Yılı Gelir Ücret Tarifesi’nin değiştirilmesine ve 2018 Yılı gelir ücret tarifesine işlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te yapılması teklif edilen değişikliklerin teklif edildiği haliyle kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 14-İlimizde Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde ikamet eden Mahsun KORKMAZ Atletizm sporunda ferdi olarak düzenlenen müsabakalarda “400 metre Avrupa ikinciliği Avrupa üçüncülüğü,5 adet balkan Şampiyonluğu 23 adet Türkiye şampiyonluğu olması” ilkesi göz önüne alınarak net 7.500.00 TL nakti para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15-Kardeşköy Mahallesi, tapuda 1633 parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 745,18m2 yüzölçümlü Cami ve Kur’an Kursu yapılması planlanan taşınmazın Efeler İlçe Müftülüğüne tahsisi hususunun yerinde incelendikten sonra değerlendirilmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16-Kemer Mahallesi tapuda, 6338 ada, 28 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 209,72 m⊃2; yüzölçümlü parselde 6,76 m⊃2;'ye tekabül eden 507/20972 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17-Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 801 ada, 63 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 264,14 m⊃2; yüzölçümlü parselde 2,64 m⊃2;'ye tekabül eden 132/13207 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18-Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 1445 ada, 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 507,95 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,12 m⊃2;'ye tekabül eden 412/50795 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19-Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 2191 ada, 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 396,46 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,38 m⊃2;'ye tekabül eden 219/19823 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.  

 

M. Mesut ÖZAKCAN

                            Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.