İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

06.02.2020 ALINAN KARARLAR

06.02.2020 ALINAN KARARLAR

10.02.2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI  MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı I.Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Belediyemiz Zabıta personeline 2019 yılı için ödenmekte olan 527 TL. tutarındaki aylık maktu fazla çalışma ücretinin, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveline göre 559 TL’ye yükseltilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Efeler Belediyesi Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama yönetmeliğinde;

Madde 1 – Efeler Belediye Meclisince kabul edilen 10/07/2014 tarih 68 sayılı Açık ve Kapalı Semt Pazarları Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddenin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılması.

Madde 2 – Aynı yönetmeliğin 9. maddenin 4. fıkrasının 3. fıkra olarak düzeltilmesi.

Madde 3 – Aynı yönetmeliğin 9. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 3. fıkrada belirtilen birden fazla müracaat tespiti, boş olan sergi yerinin İlan yöntemi ile on (10) iş günü belediye ilan panosu ve belediye web sitesinde ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde müracaat kabul edilir.”

Madde 4 – Aynı yönetmeliğin 11. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Tahsis belgeli esnaf adına tahsis edilmiş sergi yerini, farklı mal gruplarının satışını yapan esnaf ile karşılıklı olarak yer değiştiremez. Ayrıca başka bir parsele yer değişikliği talebinde bulunamaz. Yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için adına tahsis edilmiş parselin yakınındaki bir esnaf ile münazaa var ise (emniyet tutanağı, mahkeme kararı vs.) belge ile ispat edilmesi ve Zabıta Müdürlüğün görüşü ile karar alınmak üzere belediye encümenine sunulur.”

Madde 5 – Aynı yönetmeliğin 13. maddesinin son paragrafına aşağıdaki şekilde ekleme yapılmıştır.

“Dükkan önü tahsis belgesi almış esnaf, tahsis süresi içerisinde belediyeden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını iptal ettiğinde, tahsis hakkı yeni ruhsat alacak esnafa geçer. Bu sergi yeri dükkan önü olduğu için pazarcı esnafına tahsis yapılmaz.”

Madde 6 -  Aynı yönetmeliğin 19. maddesinin 25. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(25) Açıkta simit, poğaça, börek, gözleme vb. ürün satmak yasaktır. (Bu gibi ürünler, tespiti halinde müsadere edilir.) Unlu Mamüllerin (simit vb.) kapalı olarak dışarı ile iletişimi kesilmiş, dışarıdan herhangi bir toz almayacak şekilde, kapalı camekan ile ayrılmış tezgahlar ile satılmasına müsaade edilir. Ayrıca, “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde (Tebliğ No:2012/2)" yer alan hükümler çerçevesinde pazar yerlerinde açıkta ekmek satışı yasaktır.

Madde 7 – Bu yönetmelik Efeler Belediye Meclisi’nce kabul edilip, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 8 - Bu yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisi ve Encümeni tarafından alınan kararlar çerçevesinde, Efeler Belediye Başkanlığınca yürütülür, olarak yapılan değişikliklerin kabulünetoplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 1. Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 2195 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 249 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 3. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 134 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olduğu ve üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygunolduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1660 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 5. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2299 ada 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 7. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 8. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 188 nolu yapı adasında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde “Serbest Nizam” yapılaşma koşulunun kaldırılması nedeniyle, yönetmeliğe uyarlılık göstermesi amacıyla yapıldığından kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.