İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

06.04.2017 MECLİS KARARLARI

06.04.2017 MECLİS KARARLARI

10.04.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2017 TARİHLİ NİSAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

            1- Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

            2- Umurlu Mahallesi, 19 P-III ve 19 R-IV paftalarının birleştiği 405 nolu yapı adasının güney kısmında, pafta birleşim yerinde yapılan 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, 1998 yılında imar planı yapımı sırasında yapılaşma koşullarının sehven verilmesi dolayısıyla yarattığı mağduriyetin giderilmesi amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            3- Efeler Belediyesi Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18KI pafta, 1304 ada 16, 24 ve 27 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin parsel numaraları ile ilgili tashih talebinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            4- Kadıköy Mahallesi 18J3 pafta 28 ve 29 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Yençok:24.00m (8kat) olarak onaylanması uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            5- Zafer Mahallesi 19L3 pafta 1931 ada 2 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile plan notlarına “planlama alanında yapılacak olan otopark alanı zeminde ve/veya zemin altında yapılacaktır.” yazılması şartı ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Zafer Mahallesi, 19L3 pafta, 1930 ada 2 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile plan notlarına “planlama alanında yapılacak olan otopark alanı zeminde ve/veya zemin altında yapılacaktır.” yazılması şartı ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            7- Pınardere Mahallesi, M19B31B (18P-I) pafta, 611 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yapılaşma koşullarının .yençok:15.50m E:0.50 olmak kaydıyla uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            8- Mülga Tepecik Belediyesi Meclisi tarafından onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında,, M19B18C1B, M19B18C2A, M19B18C2B paftaları üzerinde, yeni çevre yolu ile ASTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan parsellerde uygulamaya yönelik sıkıntıların giderilmesi amaçlı yol düzenlemesi ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            9- Zafer Mahallesi 19L3 pafta 1931 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile plan notlarına “planlama alanında yapılacak olan otopark alanı zeminde ve/veya zemin altında yapılacaktır.” yazılması şartı ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

          10- Belediyemiz 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücretleri arasında sayılan “İmar Planı Yapımı ve Değişiklikleri” ile ilgili 19.maddesinin “notlar” kısmında yer alan “Gelir Ücretleri, Efeler Belediyesi tarafından uygun bulunan İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği 5216 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra askı sürecinden önce makbuzu ile tahsil edilir.” ifadesinin “Gelir Ücretleri, Efeler Belediyesi Meclisi tarafından uygun bulunan İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği 5216 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra askı süreci tamamlanıp imar planı/imar planı değişikliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde makbuzu ile tahsil edilir.” şeklinde değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

         11- Belediyemizle ortaklaşa “KENT KÜLTÜRÜ” bilincinin yarının büyükleri olan çocuklarda ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulması, KENT KÜLTÜRÜ bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla düzenlenen KENT KÜLTÜRÜ resim yarışmasında 5. ve 6. sınıflar ile 7. ve 8. sınıflar olmak üzere iki kategoride toplamda 16 adet ödül dağıtılmasına, bu ödüllerin birincilere Dizüstü Bilgisayar, İkincilere Masa Üstü Bilgisayar, üçüncülere Tablet, geri kalan 10 kişiye mansiyon olarak her birine Kol Saati şeklinde belirlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

         12- Efeler Belediyesi olarak 07 Mayıs 2017 tarihinde Aşağı Kayacık Mahallemizde tertip edilecek olan Boğa Güreşi etkinliğinde Boğa sahiplerine ödül olarak dağıtılmak üzere net 20.000 TL para yardımı desteğinin sağlanmasına, söz konusu para yardımının dereceye girecek boğa sahiplerine dağıtılması amacıyla Boğa Güreşi Tertip Komitesi Başkanı Aşağı Kayacık Muhtarı Necati YILDIZ’a verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

         13- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki iş ve eylemlerde kullanılmak üzere 1 adet teleskobik platformlu çift kabinli pikabın DMO’dan tedarik edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

         14- Valilik paylaştırma komisyonunun 27.04.2016 tarih ve 92 sayılı kararına göre belediyemizde kullanılmak üzere verilen aşağıdaki listede cinsi, plakası, markası ve modeli yazılı araç ve motosikletlerin kullanıma elverişli olmaması, tamir, sigorta, vize, tescil ve diğer amortisman giderleri ile belediyemize yük getirecek olması nedeniyle hurdaya ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

S.NO

CİNSİ

PLAKASI

MARKASI

MODELİ

1

Kamyon (Çöp Arabası)

09 FL 946

İVECO

2003

2

Kamyon (Çöp Arabası)

09 EE 301

İVECO

2003

3

Kamyon (Çöp Arabası)

09 EN 011

İVECO

2003

4

Kamyon (Çöp Arabası)

09 FL 945

İVECO

2003

5

Kamyon (Çöp Arabası)

09 EL 814

İVECO

2003

6

Kamyon (Çöp Arabası)

09 EH 703

İVECO

2003

7

Kamyon (Çöp Arabası)

09 DL 150

İVECO

2003

8

Kamyon (Çöp Arabası)

09 EL 372

İVECO

2003

9

Kamyon (Çöp Arabası)

09 FL 947

İVECO

2003

10

Kamyon (Çöp Arabası)

09 ER 498

İVECO

2003

11

Kamyon (Çöp Arabası)

09 EP 665

İVECO

2003

12

Kamyon (Çöp Arabası)

09 KP 869

İVECO

2003

13

Kamyon (Çöp Arabası)

09 EU 179

İVECO

1998

14

Kamyon (Çöp Arabası)

09 HF 070

BMC – FATİH

2001

15

Motosiklet

09 KZ 919

RAMZEY

2006

16

Motosiklet

09 KZ 923

RAMZEY

2006

17

Temizlik Hizmet Aracı

01-026

HAKOCİTYMASTER

2004

18

Minibüs

09 FS 108

PEUGEOT

1983

 

 

     15-Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarında yapılan yeni parka “Öğrt. Ahmet CEBECİ Parkı” ismi verilmesine, Işıklı Mahallesi Işıklı İlkokulu kuzeyinde yapılan yeni parka “Hamdi DİKÇINAR Parkı” ismi verilmesine, Kozalaklı Mahallesinde yapılan yeni parka “Gazi Mehmet ÜLKER Parkı” ismi verilmesine, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarında yeniden düzenlenerek revize edilen İzmir Parkına “Yıldırım BEYAZIT Parkı” ismi verilmesine, Efeler Mahallesi Yıldırım BEYAZIT Parkının isminin “Kemal ÇETİN Parkı” olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

     16- Tepecik Mahallesi 252 ada 19 parsel muhtarlık bürosu yanındaki 4,00 m⊃2;’lik dükkanın Aski Genel Müdürlüğüne ayda 4 gün olmak üzere 2 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine, buna ilişkin protokol düzenlenebilmesi için Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     17- Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1715 ada 46 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 366,54 m⊃2; yüzölçümlü parselde 46,64 m⊃2;'ye tekabül eden 2332000/18327000 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     18- Aydın İli Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1741 ada 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 468,34 m⊃2; yüzölçümlü parselde 3,38 m⊃2;'ye tekabül eden 169/23417 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdirine göre satışına üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     19- Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1762 ada 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 364,35 m⊃2; yüzölçümlü parselde 59,35 m⊃2;'ye tekabül eden 1187/7287 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     20- Meşrutiyet Mahallesi 6388 ada 54 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 191,20 m⊃2; yüzölçümlü parselde 3,77 m⊃2;'ye tekabül eden 377/19120 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     21- Orta Mahallesi tapuda 822 ada 62 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 493,11 m⊃2; yüzölçümlü parselde 62,06 m⊃2;'ye tekabül eden 6206/49311 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     22- Osman Yozgatlı Mahallesi 6179 ada 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 344,97 m⊃2; yüzölçümlü parselde 9,86 m⊃2;'ye tekabül eden 986/34497 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     23- Cumhuriyet Mahallesi 1442 ada 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 227,17 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,51 m⊃2;'ye tekabül eden 223/11223 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     24- Ata Mahallesi tapuda 2124 ada 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 200,13 m⊃2; yüzölçümlü parselde 3,08 m⊃2;'ye tekabül eden 44/2859 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

     25- Cumhuriyet Mahallesi tapuda 5955 ada 47 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 325,12 m⊃2; yüzölçümlü parselde 15,55 m⊃2;'ye tekabül eden 1555/32512 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.