İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

06.10.2016 MECLİS GÜNDEMİ

06.10.2016 MECLİS GÜNDEMİ

05.10.2016

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.10.2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.2017 yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3.2017 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4.2017 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6.İmar Planı Tadilatı ile ilgili 7 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

7.Belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneğinin 16 Ekim 2016 tarihinde ortaklaşa düzenleyeceği satranç turnuvasında sporculara verilecek ödül ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8.Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinliklerinde kullanılmak üzere gerekli olan araç ve iş makinası alımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9.Adnan Menderes Mahallesi (Güzelhisar Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı) bulunan 2106 ada 21 parseldeki hizmet binasında daha önce ASKİ genel Müdürlüğünce tahsilat bürosu olarak kullanılan büronun ASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilip edilemeyeceği, tahsis edilmesi halinde, tahsis süresi ve tahsis şartlarının belirlenmesi, buna ilişkin protokol düzenlenebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6465 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 177,09 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,06 m⊃2;'ye tekabül eden 11/480 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapuda, 1831 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 395,55 m⊃2; yüzölçümlü parselde 15.88 m⊃2;'ye tekabül eden 1588/39555 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapuda, 219 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 551,21 m2 yüzölçümlü parselde 69,48 m2'ye tekabül eden 6948/55121 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 6253 ada, 19 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 166.00 m⊃2; yüzölçümlü parselde 17.71 m⊃2;'ye tekabül eden 8/75 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapuda, 5448 ada, 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 307,40 m⊃2; yüzölçümlü parselde 144,48 m⊃2;'ye tekabül eden 47/100 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapuda, 2163 ada,8 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 448,88 m2 yüzölçümlü parselde 41,99 m2'ye tekabül eden 42/449 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

16.Aydın Efeler Kurtuluş Mahallesi tapuda, 303 ada,44 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 308,76 m2 yüzölçümlü parselde 0,75 m2'ye tekabül eden 25/10292 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

 

                       M.Mesut ÖZAKCAN

                           Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.