İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

06.10.2021 ALINAN KARARLAR

06.10.2021 ALINAN KARARLAR

08.10.2021

  BELEDİYE MECLİSİNİN 06.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine 2021-2022 sezonunda dağıtılmak üzere 650.000,00 (altıyüzellibin) ₺ nakdi yardım yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2021 yılı ücret tarifesine KDV Hariç olarak; Adnan Menderes Mah. Çocuk Gündüz Bakımevi (Aylık 1 Çocuk):  750,00 TL, Mimar Sinan Mah. Çocuk Gündüz Bakımevi (Aylık 1 Çocuk): 925,00 TL olarak eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. Belediyemizin 2022 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  5. Belediyemiz 2022 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan gelir kalemlerindeki artışların Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24 ve 26 nci maddeleri gereğince, 2022 yılı Belediyemiz bütçe ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin 2021 Yılı Analitik Bütçesi 367.970.000,00 TL Gelir, 367.970.000,00 TL Gider olmak üzere gelir ve gideri denk bütçe olarak kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi 1615 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.05.2021 tarih ve 161 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kamu Hizmet Alanına (Tarım İl Müdürlüğü) kalan taşınmaz için E:1.50 Yençok:4 kat koşullu Resmi Kurum Alanı (Tarım ve Orman Müdürlüğü) kullanımı getirmesi amaçlı TEKLİF-09451762 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edildiğine dair belgenin süresinin dolması sebebi ile söz konusu belge getirilinceye kadar ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6787 ada 1 ve 2 parsel nolu, yürürlükte bulunan 1/5000 nazım imar planına göre ticaret alanında kalan taşınmazlar için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h:9.00m ve h:6.00m, E:1.00 olan kitle nizam ticaret alanında kalan taşınmazlar için, E:1.00 Yençok:3 kat koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-09924824 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin uygulamaya yönelik sorunlar giderileceğinden dolayı uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Efeler İlçesi; Meşrutiyet Mahallesi 1807, 1808, 1811, 1812, 1814, 1815, 1818, 1819, 1822, 1823, 1856, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1783, 1876, 5572, 5573, 5576, 5394, 5397 adalarda yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre az yoğunlukta konut alanında kalan taşınmazlar için, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında müstakil şartlı (M Şartlı) h:9.00m kitle nizam konut alanında kalan yapı adalarında planda verilen yeni parsel sınırı hatlarının kaldırılması amaçlı UİP-09353434 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin uygulamaya yönelik sorunlar giderileceğinden dolayı uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.