İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

09.04.2019 ALINAN KARARLAR

09.04.2019 ALINAN KARARLAR

11.04.2019

BELEDİYE MECLİSİNİN 09.04.2019 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarihli Mart Ayı Toplantısının Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.  

2-Belediye Meclisince iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyesi Memiş DİNÇ Meclis I.Başkan Vekili, Meclis Üyesi Münevver GÖKTAŞ  Meclis II.Başkan Vekili olarak seçilmişlerdir.

3-Belediye Meclisince iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Gülşen ALTUĞ ve Arzu AKBULUT AKSÜNGER Asil Katip Üye, Yılmaz TİLKİ ve Ahmet Mithat TAŞDAN Yedek Katip üye olarak seçilmişlerdir.

4-Turgay AKGÜLLER, İbrahim TOKAT ve Yüksel MACAROĞLU 1 (bir) yıl süre ile Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

5-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1 (bir) yıl süre ile Meclis İmar  Komisyonu’ na ; Abidin ARSLAN, Umut Yener KÖSE, Ahmet ERTÜRK, Tarkans Zorlu KOŞAR, İsmail Hakkı ESER, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ na ; Ahmet KIZILKAYA, Oktay TOROS, Sabri KÜÇÜK, İsmail Hakkı GÜL, Duygu GÖĞDE seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2018 yılına ait Faaliyet Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince tasvip ve tasdikine karar verildi.

7- Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih ve 916665 sayılı yazısı gereğince; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ilçemize bağlı Dalama Mahallesinden Suat TOKGÖZ’ ün bilirkişi olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

8- Tarihi Kentler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Münevver GÖKTAŞ’ın asil üye, Meclis Üyesi Oktay TOROS’un Yedek Üye olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

9- Ege Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyesi Abidin ARSLAN’ın Asil üye, Meclis Üyesi İlhan GÜNENDİ’nin Yedek Üye olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

10- Kıyı Ege Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Ahmet KIZILKAYA, Altan KEMERCİ, Ersun SİNANOĞLU Asil üye, Meclis Üyeleri Gülşen ALTUĞ, Arzu AKBULUT AKSÜNGER, Umut Yener KÖSE’nin Yedek Üye olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

11-Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyesi İlhan ADIYAMAN’ ın Asil üye, Meclis Üyesi Maşallah USLU ‘nun Yedek Üye olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

12- Belediyemizin kültür sosyal ve sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere Meşrutiyet Mahallesinde bulunan 6392 ada, 32 parselinde kayıtlı 7 nolu depolu bağımsız bölümün 5 yıl süre ile Belediyemizce kiralanması ile ilgili alınmış olan 04.05.2017 tarih ve 125 sayılı Meclis Kararı ile 01.06.2017 tarih ve 135 sayılı Meclis kararlarının iptal edilmesine oy birliğiyle ile karar verildi.

13-21 Nisan 2019 tarihinde aşağı Kayacık Mahallesinde tertip edilecek olan Boğa Güreşi etkinliğinde Boğa sahiplerine ödül olarak verilmek üzere net 30.000.00 TL. para desteğinin sağlanması ile ilgili alınan 05.02.2019 tarih ve 19 Sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine oy birliğiyle ile karar verildi.

14- Belediye Meclis Üyelerinden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi ve aynı Kanun gereğince “Bu şekilde görevlendirilen Meclis Üyelerine” Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenen aylık ödeneğin verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 7.fıkrası gereğince oy birliğiyle ile karar verildi.

15- Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı 889 ve 890 Parsel, zemin kattaki kahvehanenin aylık 500,00TL kullanım bedeli üzerinden 8 (Sekiz) (8x500TL)aylığına EfebelPer.Hiz.İnş.Tem. Spor Gıda Jeo. San. ve Tic. AŞ’ ne ayni sermaye artırımı olarak verilmesine oy birliğiyle ile karar verildi.

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.