İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

17.05.2021 ALINAN KARARLAR

17.05.2021 ALINAN KARARLAR

21.05.2021

    BELEDİYE MECLİSİNİN 17.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 05.04.2021 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 925738 sayılı yazısı gereğince; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ilçemize bağlı Alanlı, Armutlu, Çayyüzü, Dağeymiri, Danışment, Domalan (Doğanköy), Emirdoğan, Gödrenli, Gölcük, Gölhisar, İmamköy, Kenger, Kırıklar, Kocagür, Kuyucular, Mesutlu, Musluca, Pınardere, Sıralılar, Şahnalı, Şevketiye mahallelerinde ikamet eden ekli listede belirtilen 6’şar kişinin bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
 3. Efeler Belediyesi ile Aydın Tabip Odası Başkanlığı arasında Hatıra Ormanı Hizmet Projesi protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca düzenlenen 2020 yılı Taşınır Yönetim Dönemi ve Kesin Hesabı Cetvellerinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Stratejik plan ve performans programına uygun olarak müdürlüklerin yetersiz kalan ödenekleri için hazırlanan 2021-2022-2023 yılları Ek Taslak bütçesinin incelenmesi ve onaylanması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Mülkiyeti Efeler Belediyesine kalmak üzere 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararlarında belirtilen taşınmazların, tapuya şerh verilmesi, taşınmazın kullanılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne ait olmak üzere listede belirtilen bedel üzerinden sermaye artırımı olarak verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
 7. Efeler Belediyesi maliki bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi 1662 Ada 7 Parselde bulunan Halı Saha ve Müştemilatının kullanım hakkının, mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 1.073.235,60-TL artırılması, tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilip verilemeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Efeler Belediyesi maliki bulunduğu Işıklı Mahallesi 889 ve 890 Parselde bulunan taşınmazın kullanım hakkının, mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 606.000,00-TL artırılması, tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilip verilemeyeceği hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parsel nolu uygulama imar planı değişikliği itiraz edilmiş olup söz konusu itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 188 ada nolu uygulama imar planı değişikliği itiraz edilmiş olup söz konusu itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2339 ada 1 parsel, 2340 ada 1 parsel, 2349 ada 1 parsel nolu taşınmazlar için konut kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. 2014 yılında hazırlanıp yayınlanmış olan Aydın İli Afet Hizmet Birliği Tüzüğü'nün (Birlikten Ayrılma) başlıklı 36.maddesine istinaden Efeler Belediyesi'nin Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğinden ayrılmasına ve bu amaçla Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY'a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                                                                                                               M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.