KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

etüt-proje

Etüd Proje Müdürlüğü

Müdür: Gamze KAYNAR
Tel: 0 256 444 80 09 
E-posta:efemasa@efeler.bel.tr 
Adres: Efeler Belediye Başkanlığı Yedi Eylül Mah. İzmir Caddesi No:5 Efeler/AYDIN

Müdürlüğün Görevleri

 

 • Efeler Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak, hazırlatmak,
 • Belediye kanununun 14 ve 75. maddelerine göre diğer kurum veya kuruluşların mülkiyetinde olup belediyeye tahsis edilen yapılarla ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak.
 • Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda proje hazırlamak,
 • Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak
 • Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak. Bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,
 • Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konuların gerçekleştirilmesi için yetkili Resmi Merci, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ile protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek. Bu konularla ilgili Belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek,
 • Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,
 • Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
 • Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, fuar, seminer ve toplantılara katılımı sağlamak veya bu konularda seminer ve toplantılar düzenlemek,
 • Avrupa Birliği’nce; üye ve aday ülkelere veya üçüncü ülkelere sağlanan fon-hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler oluşturmak,
 • Stratejik planlamaya göre bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 • Her yıl belediyenin stratejik planı ve performans programını gözden geçirerek, hedef ve stratejiler doğrultusunda müdürlüklerin yapacağı yatırım ve faaliyetlere göre yıllık faaliyet planı hazırlamak

Hizmet Standartları

SIRA

SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 1.  

3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu

3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla dilekçe

30 gün

 1.  

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla dilekçe

15 gün

 1.  

Hizmet İşleri Hakediş

3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla dilekçe,

Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair Vekâletnamesi

30 gün

 1.  

Hizmet İşleri İş Deneyim Belgesi 1. İş Bitirme (Yüklenici)

2. İş Durum (Yüklenici)

3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla dilekçe

20 gün

 1.  

Hizmet İşleri Teminat İadesi

3071 sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla dilekçe,

Vergi borcu yoktur belgesi,

SGK İlişiksizlik belgesi

10 gün

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat yeri :                                                                                  İkinci müracaat yeri  :

İsim                      : Gamze KAYNAR                                                       İsim                    : Özgür ALKAÇ

Unvan                  :  Müdür V.                                                                   Unvan                 : Başkan Yardımcısı

 

Teşkilat Şeması

Dokümanlar