İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

ZAMAN AŞIMINA İLİŞKİN DUYURU

ZAMAN AŞIMINA İLİŞKİN DUYURU

01/01/2024 tarihi itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ilgili maddeleri gereği borçları zamanaşımına uğrayacak olan ve adreslerine tebligat imkânı bulunmayan mükelleflerin borçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı liste için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilanen tebligat yapılması uygun görülmüştür.

İlan süresi 60 gün olup bahse konu liste, Belediyemiz ilan panosunda 01/11/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilan edilecektir.

Ayrıca ilanen tebligata ilişkin duyuru metni tüm mahalle muhtarlık panolarında ilan edilmiştir.

Ödemelerinizi internet sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.

(Not: Gecikme zammı ödeme anında hesaplanacaktır.)

©2023 Efeler Belediyesi.